Rapport21 februari 2018

Från startup till scale-up – Villkoren för framtidens storföretag

Sverige har under lång tid haft svårt att få fram nya storföretag. Därför är det centralt att vi kan få fler framgångsrika startupföretag att stanna i Sverige och växa.

Rapporten handlar om små techföretag i Sverige med starka tillväxtambitioner. Den bygger på en enkätundersökning där startupföretagens tillväxtförutsättningar jämförs med tillväxtförutsättningarna för andra typer av företag. Analysen fokuserar på startupföretagens speciella förutsättningar och villkor, inte minst när det gäller möjligheterna att rekrytera.

Över 70 % av startupföretagen har försökt att rekrytera personal de senaste sex månaderna. De har därmed genomfört rekryteringsförsök i ungefär dubbelt så hög utsträckning som andra företag i motsvarande storlek. Hela sex av tio av startupföretagen upplever att rekryteringssvårigheter utgör ett stort tillväxthinder.

Det ska jämföras med en andel på 28 procent bland samtliga små och medelstora företag. Det är betydligt vanligare att startupföretagen försöker rekrytera utomlands jämfört med andra företag. Det är samtidigt en stor andel av startupföretagen som avstår från att försöka rekrytera internationellt.

Den främsta orsaken är att lönekostnaderna är för höga, vilket i sin tur beror på Sveriges höga skatter på arbete och höga boendekostnader. För att kunna rekrytera internationellt måste företagen kunna erbjuda en lika hög lön efter att skatt och boende är betalt som personerna kan få i andra länder. Det kräver i sin tur att företagen har tillgång till finansiering, antingen i form av externt ägarkapital eller tidigare vinster.

Bristande finansiering är därför en viktig förklaring till startupföretagens rekryteringssvårigheter. Bland företagen i övrigt anger närmare 30 procent att konkurrens från andra företag är det största tillväxthindret. De verkar ofta på en mogen marknad med en etablerad vara eller tjänst. Bland startupföretagen är det endast nio procent som uppger att konkurrens från andra företag är ett stort hinder för tillväxt.

Orsaken är att de ofta är innovativa och verksamma på nya marknader. Svårigheterna att rekrytera leder samtidigt till svårigheter att bedriva innovativ verksamhet. Det är mer än tre gånger så vanligt att startupföretagen uppger att brist på kompetens inom företaget är ett stort hinder för innovation jämfört med näringslivet som helhet.

Att många svenska startupföretag har svårt att växa och utvecklas kan därför till stor del förklaras av finansieringssvårigheter i kombination med höga skatter och en illa fungerande bostadsmarknad. Ett bättre system för personaloptioner, sänkta marginalskatter och en flexiblare bostadsmarknad skulle göra det lättare för företagen att växa, liksom förbättrade system för arbetskraftsinvandring.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist