Rapport3 april 2019

Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige - Branschbilagor

Med ökad efterfrågan på varor och tjänster i världen och därmed av naturresurser som behövs för produktion, behöver vi hantera våra resurser mer effektivt för att säkerställa framtida behov. En effektivare resursanvändning är också en förutsättning för att klara satta klimatmål då de är starkt kopplade till resursanvändningen. Att gå från en linjär till en mer cirkulär ekonomi där värdet på produkter, material och resurser bibehålls så länge som möjligt, är ett viktigt verktyg. Svenska företag har särskilt goda möjligheter att ta en ledande roll i utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi och näringslivet vill ta en drivande roll. Samhället behöver skapa väl avvägda ramverk som främjar arbetet.

Med detta material som består av tre olika delar; en kortversion som lyfter viktiga principer, en längre rapport som lyfter ett antal viktiga fokusområden och branschbilagor som beskriver förutsättningarna för olika branscher, vill vi visa näringslivets engagemang för utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi och även lyfta näringslivets behov för att med bibehållen konkurrenskraft kunna gå mot en mer cirkulär ekonomi.

I detta dokument återfinns branschbilagor från 9 olika medlemsorganisationer i Svenskt Näringsliv. Bilagorna beskriver branschens roll, möjligheter och utmaningar i utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi.

Skriven avJenny Svärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist