Rapport28 november 2014

Global klimatnytta genom svensk konkurrenskraft

Klimatfrågan är en av de stora utmaningarna för världen. Den samlade forskarkåren inom FNs klimatpanel - IPCC – har tydligt pekat på hur människan genom utsläpp av klimatgaser skapar ett förändrat klimat. Detta kommer att påverka stora delar av mänskligheten världen över och förändra våra livsbetingelser, möjligheten att odla mat och vår möjlighet till att försörja oss. Detta är en oroande utveckling. Att begränsa uppvärmningen till maximalt 2 grader är därför ett gemensamt mål som vi stödjer.

Näringslivet är en viktig part för klimatfrågans lösning. Svenskt Näringsliv – tillsammans med våra medlemsorganisationer och medlemsföretag – är övertygade om att näringslivets arbete gör nytta, dels genom utsläppsminskningar i egen verksamhet, men framförallt genom de produkter och tjänster näringslivet utvecklar och erbjuder. Vår utgångspunkt är att svenska konkurrenskraftiga företag skapar klimatnytta och därför har vi tagit fram denna rapport för att bidra till en diskussionen om hur en modern klimatpolitik som stimulerar konkurrenskraft skapas. Utgångspunkten för rapporten är att Sverige såväl idag som i framtiden ska ha ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv. Vi tror att detta är en grundförutsättning för att fortsätta vara ett välmående land med hög välfärd, men också för att hitta de innovativa lösningar som behövs för att klara klimatutmaningen.

Att minska klimatutsläpp genom att avveckla vissa verksamheter i Sverige är inte en hållbar lösning, utan innebär i de flesta fall att man flyttar problemen och dessutom förlorar arbetstillfällen. För att peka på att olika näringslivssektorers har skilda förutsättningar innehåller rapporten en sektorsvis genomgång av näringslivets förutsättningar, utmaningar och möjligheter att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen. Både när det gäller att minska sina egna utsläpp och bidra till minskade utsläpp i konsumentledet.

Skriven avMaria Sunér FlemingLinda Flink
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist