Webbinarium

Hur IED kan bidra till Green deal – och vad är näringspolitikens roll i revideringen?

nov
17
2021
Endast digitalt deltagande
17 november 2021, 11:30-12:30

För närvarande pågår ett intensivt arbete i EU med både ny lagstiftning och många revideringar av befintliga direktiv för att möjliggöra den gröna given. En av dessa är Industriutsläppsdirektivet (IED). I detta arbete har EU-kommissionen lämnat 180 förslag på förändringar. Detta seminarium fokuserar på förslagen kopplat till innovation, energi, klimat, cirkulär ekonomi och nya aktiviteter och sektorer för IED.

Program: 

  • Hur säkerställs att utformningen av det nya reviderade direktivet bidrar till tillväxt, konkurrenskraft, innovation och omställningsförmåga?
  • Hur ska Sverige agera för att IED ska kunna fortsätta bidra till miljönytta?
  • IED fungerar väl idag, hur undviks att det blir ett för komplext och överlappande regelverk?

11.30-11.45
Välkommen och kort introduktion av vad IED är idag och kan bli om EU-kommissionens revideringsförslag blir verklighet.

11.45-12.25
Panelsamtal mellan ordförande och vice ordförande i Näringsutskottet Lars Hjälmered (M) och Anna-Caren Sätherberg (S) samt Jenny Svärd/Svenskt Näringsliv.

Samtalet modereras av Eva Blixt/Jernkontoret.

12.25-12.30  
Avslutning

Webbinariet anordnas gemensamt av Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, Jernkontoret, Svenska Gjuteriföreningen och IKEM

Webbinariet skickas ut till anmälda deltagare den 16 november.

nov
17
2021
Endast digitalt deltagande
17 november 2021, 11:30-12:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist