Webbinarium

Startprogram för mer vindkraft i Sverige

Hindren för ny vindkraft har hopat sig under senare år, och nu riskerar utbyggnaden att avstanna samtidigt som behoven och priserna väntas öka.
mars
29
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
29 mars 2023, 13:00-14:00

Näringslivets elektrifiering och klimatomställning kräver ny fossilfri kraft till konkurrenskraftiga priser. Det behövs mer av alla fossilfria kraftslag för att klara elektrifieringen, och landbaserad vindkraft är den energiproduktion som kan komma på plats på kortast tid. Även havsbaserad vindkraft utvecklas snabbt och har potential att göra stor skillnad för näringslivets energiförsörjning. Men hindren för ny vindkraft har hopat sig under senare år, och nu riskerar utbyggnaden av vindkraften att avstanna samtidigt som behoven och priserna väntas öka.

Vilka politiska beslut behöver fattas för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av ny vindkraftsproduktion i Sverige?

Svaret på den frågan och många fler besvaras under ett seminarium där Svenskt Näringsliv presenterar ett startprogram för mer vindkraft i Sverige.

Svenskt Näringsliv har med hjälp av experter på området utarbetat ett startprogram som beskriver vilka politiska beslut som behöver fattas i vilken ordning – och hur snabbt detta behöver ske – för att mer vindkraft ska kunna byggas i Sverige.

I startprogrammet beskrivs också de grundläggande förutsättningar som behöver finnas på plats för att mer vindkraft i ett fungerande elsystem ska kunna bli verklighet.

Deltar gör:

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi

Emilia Käck, Public Affairs manager, Scania

Hulda Pettersson, Projektutvecklingschef vindkraft Holmen Energi

Fredrik Svartengren, chef på Klimatavdelningen, Energimyndigheten

Niclas Broman, avdelningschef för havsbaserade anslutningar, Svenska kraftnät

Karin Johansson, vice vd, Svenskt Näringsliv

Robert Thorburn, projektledare, Svenskt Näringsliv

Moderator: Helena Blomquist

Välkommen

Kontakt: ellinor.lohm@svensktnaringsliv.se

mars
29
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
29 mars 2023, 13:00-14:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist