Seminarium

Välkommen till Samverkan – hur får vi akademi och näringsliv att dansa tango?

sep
28
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
28 september 2023, 15:00-16:00
Kontaktperson
Christina Wainikka
Policyexpert för immaterialrätt

För att säkerställa att kommande generationer får tillgång till en god miljö, hälsa och välstånd krävs en ständig utveckling av kunskap och kompetens. En väl fungerande samverkan mellan akademi och näringsliv är en förutsättning för att denna kunskap och kompetens ska kunna utvecklas och nyttiggöras.

Svenskt Näringsliv och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) vill underlätta det ömsesidiga utbytet mellan akademi och näringsliv och har därför utvecklat ett antal allmänna råd till lärare, forskare och företag.

SUHF och Svenskt Näringsliv inbjuder till en presentation av de råd som tagits fram.

Råden är inspirerade av Patent- och registreringsverkets råd till små och stora företag vid samverkan mellan dessa. De är tänkta att fungera som inspiration till hur man kan hitta samverkansparter samt att i ett tidigt skede diskutera förutsättningarna samt förväntningarna på samverkan.

Några exempel på frågor som råden tar upp:

  • Hur hittar lärare och forskare att samarbeta och samverka med?
  • Medvetenhet om varandras farhågor.
  • Hur skapas tillit?
  • Vad vill företagen ha ut av samarbeten och samverkan?
  • Vad vill lärosätena ha ut av samarbeten och samverkan?

Vid seminariet presenteras dessa råd från de olika perspektiv som kan anläggas.

Talare:
Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv, Teresa Jonek, Teknikföretagen, Dieter Müller, SUHF, Stefan Christiernin, Volvo samt Ellen Sétreus, Alleima.

Möteslänk sänds ut till alla anmälda för digital närvaro skickas ut inför seminariet.

Det kommer serveras kaffe/kaka - välj vid inbjudan om ni har några allergier.

sep
28
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
28 september 2023, 15:00-16:00
Kontaktperson
Christina Wainikka
Policyexpert för immaterialrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist