SKRIVELSE4 juli 2022

Flygriktlinjerna (gemensamt svar med Transportföretagen):

MOTTAGARE
EU-kommissionen

EU-kommissionen har föreslagit en förlängning av övergångsperioden som medger driftsstöd till regionala flygplatser med som längst tre år. Övergångsperiodens slut förskjuts därmed från 4 april 2024 till den 4 april 2027. Vi tillstyrker förslaget. Vi delar EU-kommissionens bedömning att covid-19-pandemin har påverkat flyget negativt genom uteblivna intäkter och avgiftsunderskott.


Vi påpekar också behovet av en höjd passagerargräns för stöd även efter en övergångsperiod. Med utgångspunkt i kommissionens eget underlag är det tydligt att en gräns på 500 000 passagerare bättre stämmer överens med de verkliga förutsättningarna för flygplatserna att nå kostnadstäckning av egen kraft.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist