Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport23 november 2015

Hyressättningen och bostadsmarknaden

Bruksvärdessystemet har spelat ut sin roll Svenskt Näringsliv har låtit konsultföretaget WSP analysera situationen på dagens bostadsmarknad, med inriktning på hyresmarknaden. Utifrån detta har Svenskt Näringsliv skrivit en egen sammanfattning och slutsatser.

Bruksvärdessystemet är ett komplicerat regelsystem för hur hyror förhandlas som i praktiken innebär att läget spelar väldigt liten roll för hyran. Detta innebär i sin tur att hyran sätts långt under marknadspris i attraktiva lägen.

Politikens ambitioner med detta har bland annat varit att uppnå en god tillgång på bostäder och motverka boendesegregation samt trångboddhet.

WSP:s genomgång visar att bostadspolitiken misslyckats. Bristen på hyresrätter i storstäderna är stor, särskilt i Stockholm där kötiden för en hyresrätt är 20 år. Samtidigt har den etniska och ekonomiska segregationen ökat liksom trångboddheten. I praktiken är dagen system en kraftig subvention för dem med hyresrätt i attraktiva områden men med dålig träffsäkerhet vad gäller att nå svaga grupper. Priset för denna subvention är ett alldeles för lågt byggande av hyresrätter med för liten rörlighet på bostadsmarknaden som följd.

Problemen med bostadsmarknaden är stora och det finns inte en lösning. Men en viktig pusselbit skulle vara att frångå bruksvärdessystemet, inte minst för nyproduktion. Här behöver vi införa marknadsprissättning vilket skulle öka byggandet av hyresrätter. Hur en mer ordnat övergång i beståndet skulle gå till finns anledning att utreda vidare.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist