Rapport18 juni 2015

Samhällsekonomiska effekter av TTIP

Förhandlingarna mellan EU och USA om ett Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP) inleddes i juli 2013, med målet att främja den ekonomiska integrationen mellan EU och USA. Det kommande handels- och investeringsavtalet saknar handelspolitiskt motstycke, inte minst då de båda parternas ekonomier tillsammans representerar nästan hälften av världens samlade BNP.

Under de senaste åren har det publicerats en rad studier som har försökt uppskatta de samhällsekonomiska effekterna av TTIP, vilket bland annat förväntas resultera i sänkta tullar, minskade icke-tariffära handelshinder, samt förenklade regler för gränsöverskridande investeringar.

I den här rapporten har vi sammanställt resultaten från sex av de studier som av olika skäl har fått stor uppmärksamhet. Fem av de sex studierna finner positiva samhällsekonomiska effekter för såväl EU som USA, dock med stor variation. BNP förväntas, enligt dessa studier, att öka med mellan 0,1 procent och fem procent för EU, samt med mellan 0,1 procent och 13 procent för USA. För Sveriges del handlar det om en BNP-effekt på mellan 0,1 procent och sju procent, beroende på vilken av studierna som avses. Enbart en av de sex studierna finner negativa samhällsekonomiska effekter för EU och den studien har dessutom, utifrån ett metodologiskt perspektiv, kritiserats från forskningshåll.

I rapporten beskrivs dessutom ytterligare två studier, vilka har intagit en skeptisk inställning såväl till de ovan nämnda studierna som till TTIP generellt. Kritiken i dessa två studier bygger främst på två olika risker. För det första utgår kritiken från att en ökad harmonisering av regleringar och produktstandarder kan medföra en social kostnad om det av olika skäl äventyrar medborgarnas hälsa, miljö eller konsumentsäkerhet. För det andra utgår kritiken från att ett inkluderande av skydd för gränsöverskridande företagsinvesteringar, så kallat Investor-State Dispute Settlement (ISDS), kan försämra staters möjlighet att lagstifta i det allmännas intresse. I rapporten analyseras och bemöts denna kritik på ett grundligt sätt.

Den övergripande slutsatsen är att TTIP-avtalet kan förväntas påverka såväl USA:s som EU:s och Sveriges ekonomiska utveckling positivt. En liknande slutsats kan även dras vad gäller handels- och investeringsliberaliseringar gentemot andra länder än USA.

Skriven avFabian Wallen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist