NYHET13 februari 2018

Regeringen slår mot småföretagare inom byggindustrin

Regeringens förslag att ge företag inom byggindustrin ett ökat ansvar för sina underleverantörer får skarp kritik från såväl branschen som Svenskt Näringslivs expert. "Förslaget riskerar att slå mot små företag, på väg att etablera sig på marknaden", säger arbetsmarknadsexpert Ola Brinnen.

Foto: TT
Arbetsmarknadsexpert Ola Brinnen.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Regeringens lagförslag presenteras under parollen ”Ordning och reda inom bygg- och anläggningsbranschen”. Regerings utspel kommer dock göra mer skada än nytta, menar Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd för branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

”Seriösa byggföretag ska inte betala för oseriösa aktörers dåliga beteende. Det är ett ekonomiskt hot mot främst små- och medelstora företag som riskerar slås ut på grund av osäkra förutsättningar”, skriver Åkerlind i ett pressmeddelande på tisdagen.

Installationsföretagen, vars medlemmar också berörs av lagförslaget, stämmer in i kritikerkåren.

”Möjligheten för uppstickare i branschen blir få. I förlängningen kan de minsta företagen slås ut”, skriver vd Ola Månsson.

Regeringens ambition är att förslaget kommer fungera som incitament för att de större företagen inom svensk byggindustri ska säkerställa att deras underleverantörer håller sig till avtal och regler.

”Det är helt oacceptabelt att seriösa och ansvarstagande entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen ska riskera att konkurreras ut av de som fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar sina arbetstagare den lön de har rätt till”, skriver arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, i regeringens pressmeddelande.

Länk: Regeringens pressmeddelande

Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Ola Brinnen, menar att det i praktiken riskerar att innebära ett brett misstänkligörande av många små och redan kämpande företag.

– Förslaget riskerar att slå mot de små företagen och de som är på väg att etablera sig på marknaden.

Såväl Ola Brinnen som Sveriges Byggindustrier ställer sig också frågande till behovet av lagförslaget, då det riskerar skapa förvirring kring det huvudentreprenörsansvar som redan finns reglerat mellan Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads inom Byggavtalets område.

”Lagförslaget hotar legitimiteten i den svenska modellen, samtidigt som den riskerar rubba ansvarsfördelningen och snedvrida konkurrensen”, skriver Mats Åkerlind.

Arbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist