Rapport21 maj 2024

Det lokala företagsklimatet och företagens tillväxt. Anställer företagen fler när kommunen förbättrar sitt företagsklimat?

I denna rapport har vi funnit ett positivt samband mellan förbättringar i företagens upplevda lokala företagsklimat och den efterföljande tillväxten i antalet anställda i näringslivet. Med andra ord ser vi i data att företagarna tenderar att anställa fler i de kommuner där det lokala företagsklimatet förbättrades året innan.

Baserat på vår analys drar vi slutsatsen att det lokala företagsklimatet förefaller vara ett informativt mått för den framtida jobbtillväxten bland företagare i Sveriges kommuner. Det finns därmed ett värde för beslutsfattare på kommunal nivå att följa företagens omdömen om det lokala företagsklimatet i sina respektive kommuner. Låga värden kan tyda på att det dinns risk för sämre tillväxt i antalet anställda framöver i näringslivet och kommuner där så är fallet bör skapa bättre förutsättningar för jobbtillväxt genom att aktivt försöka förbättra företagsklimatet.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist