LogoLogo
LogoLogo
NYHET31 juli 2018

Prao kan locka unga till äldreomsorgen

Arbetsgivare välkomnar att prao blivit obligatoriskt igen. Stockholmsföretagaren Marita Eerola har tidigare försökt få kontakt med skolor för att erbjuda praoplatser men förgäves. "Jag tycker det är jättebra och oerhört viktigt att man tidigt kommer ut och får smaka på arbetslivet", säger hon.

Marita Eerola, VD på Vårdstyrkan

Den 1 juli blev det åter obligatoriskt för huvudmännen att anordna prao för alla elever under minst tio dagar i årskurs åtta och nio. Den första kullen som omfattas av förändringen är de drygt 100 000 elever som börjar årskurs åtta om några veckor.

Förändringen ställer stora krav på kommunerna att ha goda relationer till företagen lokalt och se till att dialogen är god.

Marita Eerola är vd på Vårdstyrkan och ser positivt på att alla elever nu får möjlighet att testa ett yrke under två veckor.

–Jag tycker det är jättebra och oerhört viktigt att man tidigt kommer ut och får smaka på arbetslivet. Det är få elever i grundskolan som vet vad de ska välja för yrke. Min förhoppning är att fler skolor söker upp olika företag och verksamheter för att kunna visa eleverna vilka möjligheter som finns i Sverige när det gäller utbildning och yrkesval. Att få möjlighet att visa upp vår bransch, äldreomsorg känns positivt, säger Marita Eerola.

Har ni tidigare tagit emot praoelever på Vårdstyrkan?

– Jag har genom åren försökt få kontakt med skolor för att erbjuda praoplatser men intresset från skolorna har varit i stort sett obefintligt. Skolan har hävdat att eleven och föräldrarna skaffar platser själva. Min förhoppning är att vi även i ett tidigt skede kan komma ut till skolorna och berätta om oss, ett exempel på hur äldreomsorgen kan se ut och på så vis väcka intresset och nyfikenheten för de yrken som finns hos oss. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv måste vi också locka till yrkesval som inte kräver många och långa utbildningsår från start utan visa att man faktiskt kan utbilda sig kan under tiden.

Hur tänker ni på Vårdstyrkan om att ta emot praoelever?

– Hos oss skulle praoeleven dels få en inblick i vården och omsorgen, äldreomsorgen och i de olika yrken som finns. Jag skulle vilja att praoeleven skulle få följa olika professioner för att kunna förstå hur man kan göra ”karriär” även inom äldreomsorgen. Det är viktigt att lyssna in eleven var han/hon befinner sig i sin kunskap om äldreomsorgen för att sedan kunna skräddarsy de perfekta veckorna hos oss på Vårdstyrkan. Självklart vill jag visa vägen till världens bästa yrken. Att kunna visa alla yrken från vårdbiträde, undersköterska och sjuksköterska men också hur man kan starta och driva företag inom äldreomsorgen inte bara inom IT. Vi måste visa att äldreomsorgen inte är bara två händer till utan att det är ett yrke och en verksamhet som kräver engagemang och kunskap.

Kompetensförsörjningen är ett stort problem för många företag. Hur ser det ut för er?

– Bitvis är det svårt att rekrytera med rätt kompetens. Särskilt sjuksköterskor har varit svårt. Många medarbetare har vi fått via annonser men också via rekommendationer från personer som jobbar eller har jobbat hos oss. Vi vet att framtiden ser mörk ut så vi måste ta krafttag i att sprida kunskap om omsorgens fina och fantastiska möjligheter.

Vad kommer de praoelever som ni tar emot att få lära sig?

– Vilka yrken som finns. Bemötande och etik. Kunskap om åldrandet och det fantastiska i att med sitt arbete kunna få förgylla den sista delen av den äldres liv. Vi kommer visa vilken outtröttlig källa till fantastiska berättelser de äldre har att erbjuda.

– Sist men inte minst kommer eleverna få lära sig att äldreomsorg faktiskt har flera olika verksamheter. Från dagverksamheter och hemtjänst till äldreboenden. Eleverna kommer få se vilken fantastisk äldreomsorg vi har i vårt land.

PRAO
Skriven avOlle Karstorp
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist