Rapport7 december 2016

Sårbara kommuner 2016

Rapporten ”Sårbara kommuner 2016” behandlar kommuners utsatthet för nedläggningar eller neddragningar i större företag. Hur dominerande de större företagen i kommunen är utgör en viktig faktor, men det handlar också om kommunernas omställningsförmåga och utvecklingskraft. Vid en större nedläggning eller neddragning handlar det därför i grunden om hur lätt det är att hitta nya jobb. Det styrs i sin tur av hur dynamiskt kommunens näringsliv är och hur lätt det är att pendla till andra kommuner.

I rapporten studeras data över kommunernas beroende, företagandets och pendlingens omfattning samt det lokala företagsklimatet. Dessa faktorer vägs ihop till ett index, som används för att bedöma kommunernas sårbarhet. Rapporten har skrivits av Anders Bornefalk, Svenskt Näringsliv, och Sten Axelsson, Tillväxtverket.

Skriven avAnders BornefalkSten Axelsson, Tillväxtverket
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist