Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport10 februari 2020

Serviceinriktad myndighetsutövning i hela landet - länsstyrelsernas främjande av länens utveckling

Länsstyrelsernas tillstånds- och tillsynsarbete har stor betydelse för företagsklimatet, både i direkt myndighetsutövning gentemot företag, genom sin myndighetsutövning gentemot kommuner och som vägledare i kommunernas myndighetsutövning. I denna rapport belyser vi hur länsstyrelsernas regeltillämpning upplevs av näringslivet och av kommunerna.

Rapportens slutsatser i korthet

Länsstyrelserna behöver:

  • ge förordningens uppgift om förenkling större roll i sina prioriteringar
  • införa en serviceinriktad myndighetsutövning
  • ha ett främjandeperspektiv i organisationskulturen
  • implementera OECDs bästa erfarenheter
  • stärka samverkan med näringslivet

Regeringen behöver:

  • ge uppdrag om ett samordnat utvecklingsarbete
  • ge uppdrag om att arbeta med öppna jämförelser
  • utvärdera OECD-rekommendationers implementation
  • tydliggöra uppgiften att främja länets utveckling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist