Frågor och svar om Näringslivets Yrkesklassifikation, NYK

För att lönestatistik ska kunna tas fram behövs en klassifikation av yrken i näringslivet. Denna kallas NYK – Näringslivets yrkesklassifikation. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna

Vad betyder NYK?

Näringslivets Yrkesklassifikation.

Varför behövs en yrkesklassifikation?

Att det finns en klassifikation av yrken är en förutsättning för att ditt företags arbetsgivarförbund ska kunna ta fram lönestatistik. Lönestatistiken används bland annat vid förhandlingar med fackförbunden och vid rådgivning till företagen.

Vad behöver vårt företag göra?

Företaget behöver göra en kodning av de yrken som finns i företaget. Varje yrke har en yrkeskod. Koderna kan registreras i lönesystemet.

Vilken hjälp finns att få?

Ett webbverktyg finns på svensktnaringsliv.se/nyk14 som ska underlätta kodningen. Företaget identifierar sig med organisationsnummer eller medlemsnummer. I webbverktyget finns för varje bransch en förteckning över dels branschyrken, dels generella yrken. Det finns också möjlighet till telefonsupport, se öppettider på svensktnaringsliv.se/nyk14.

NYK-supporten - svar på frågor om klassifikationen

Här kan du få svar på frågor om den nya klassifikationen och hur du använder verktyget för NYK-koder.
Telefon: 08- 580 022 22
E-post: support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se

Vad händer om vårt företag inte gör en kodning?

Lönestatistikens kvalitet försämras. SCB kan som myndighet kräva in uppgifterna från företaget.

Hur lång tid tar det att göra en kodning?

Det beror på hur många yrken och medarbetare det finns i företaget. Varje företag behöver sätta av viss tid för kodningen.

Vad är kopplingen mellan Näringslivets Yrkesklassifikation och SSYK?

Genom att företaget gör sin yrkesklassifikation i NYK – där yrkeskoden är sex siffror – har företaget samtidigt gjort klassifikationen enligt SSYK – där yrkeskoden består av de fyra första siffrorna. Den praktiska betydelsen är att företaget slipper göra dubbla klassifikationer.

När används klassifikationen av våra yrken?

De nya klassifikationerna används i löneundersökningar från Svenskt Näringsliv. Statistikinsamlingar genomförs under andra kvartalet samt under september månad. Företaget lämnar löneuppgifter baserade på Näringslivets Yrkesklassifikation. Det räcker för att Svenskt Näringsliv ska kunna ta fram lönestatistik både till arbetsgivarförbundet och till SCB och MI. Därmed begränsas uppgiftslämnarbördan för företaget.

Hur sätts ansvarsnivå för chefer?

Med nivå 1 avses: en funktionschef eller chef på mellanchefsnivå, det vill säga chef över andra chefer. Underställd VD eller motsvarande.

Med nivå 2 avses: en verksamhetsnära chef underställd mellanchef, VD eller motsvarande i organisation utan mellanchef. Nivå 2 sätts även för chef som är ”högsta chef i organisation utan chefshierarki”.

Var ska jag registrera informationen om yrkeskoder?

Information om yrkeskod lagras per anställd i företaget. Därför är det vanligast att informationen lagras i lönesystemet eftersom den används tillsammans med lönestatistiken, men den lagras ibland i HR-system, kompetensplaneringssystem etc. Vi kan därför inte säga var den ska sparas i just ert företags system

KONTAKTPERSON
Pär Lundqvist
Expert arbetsmarknad och förhandlingsservice
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist