NYHET9 november 2018

Allt fler i jobb efter avslutad sjukskrivning

Allt fler har de senaste åren nekats sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är positiva nyheter som visar att rehabiliteringskedjan fungerar. Det visar också att företagen arbetar aktivt för att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.

Under ett antal år gjorde Försäkringskassan färre prövningar av arbetsförmågan utifrån rehabiliteringskedjans tidsgränser, vilket innebar färre avslag. Försäkringskassan har efter 2015 arbetat för ökad rättslig kvalitet i handläggningen, vilket inneburit fler bedömningar av arbetsförmågan dag 180 jämfört med tidigare.

Detta har inneburit att antalet sjukskrivna som får sin sjukpenning indragen har ökat de senaste åren. Från nästan 5 800 personer 2009 till 26 600 personer förra året.

En ny rapport från Försäkringskassan där myndigheten undersökt vad som händer med de som fått avslag eller avslutat sin sjukskrivning vid dag 180 i den så kallade ”rehabiliteringskedjan”, visar att majoriteten av såväl de som fått avslag som själva avslutat är på arbetsmarknaden.

– Syftet med rehabiliteringskedjan är att undvika att människor fastnar i mycket långa sjukskrivningar, att arbetsförmågan tas tillvara trots sjukdom. Rapporten visar att när Försäkringskassan tillämpar regelverket som det är tänkt, så kommer sjukskrivna tillbaka i arbete, säger Catharina Bäck.

År 2015 avslutades runt 41 000 sjukskrivningar vid dag 180, varav cirka 5 300 var avslag. Av de som fick avslag på sjukpenningen var 70 procent, drygt 3 500 personer, tillbaka i arbete inom ett år.

Även om den absoluta majoriteten återfinns inom socialförsäkringen eller på arbetsmarknaden året efter avslutad sjukskrivning så finns det en mindre grupp, 273 personer, som hamnar mellan stolarna. Försäkringskassan konstaterar att det finns begränsad information om denna grupp och pekar på att det behövs mer kunskap om hur de bäst kan stöttas.

Läs Försäkringskassans rapport här

ArbetsmarknadFörsäkringskassan
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist