Rapport30 maj 2017

Personalliggares effekter på lönerapporteringen i restaurang- och frisörbranschen

Personalliggares effekter på lönerapporteringen i restaurang- och frisörbranschen År 2007 infördes kravet på personalliggare i restaurang- och frisörbranschen. Syftet var att reducera mängden svartarbete och att öka de inrapporterade lönerna. Skatteverket har i en tidigare utvärdering indikerat att kravet på personalliggare ökade de rapporterade lönesummorna, vilket de tolkade som att reformen på ett framgångsrikt sätt bidrog till att skapa fler vita jobb och att göra svarta inkomster vita.

I denna rapport visar HUI att Skatteverkets utvärdering har ett flertal brister som innebär att deras effektskattningar är förknippade med stor osäkerhet. I syfte att undersöka hur kravet på personalliggare påverkar företagens inrapporterade lönesummor genomförs en kontrafaktisk effektutvärdering. I ett första steg identifieras ett antal kontrollbranscher som haft liknande utveckling av de inrapporterade lönesummorna som restaurang- och frisörbranschen under åren före reformen, och med vilka de behandlade branschernas löneutveckling sedan jämförs. HUI finner ingen statistiskt säkerställd effekt av personalliggarna på lönerapporteringen under de två första åren efter att de infördes. Kravet på personalliggare verkar därmed inte ha bidragit till att öka lönerapporteringen, vilket indikerar att resultaten från Skatteverkets tidigare utredning har varit missvisande. Slutsatsen är att kravet på personalliggare inte kan motivera de kostnader som är förknippade med införandet av systemet.

Författare Sven-Olov Daunfeldt, Anton Gidehag och Niklas Rudholm

Skriven avNiklas RudholmAnton GidehagSven-Olov Daunfeldt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist