Rapport11 november 2019

Bankregleringen och företagens kreditmöjligheter

De senaste 10 åren har allt mer av bankernas företagsutlåning styrts mot fastighetsbolag. Andra typer av investeringar har däremot blivit svårare att finansiera via banklån. Till exempel uppger nästan var femte industriföretag att tillgången till lån och krediter utgör ett stort tillväxthinder.

I denna rapport har Svenskt Näringsliv studerat boksluten för samtliga aktiva svenska aktiebolag. Resultaten visar att medan banklånen per anställd ökat med över 4 miljoner kronor i fastighetsbolagen har de minskat eller legat stilla i övriga branscher. Dessutom har ränteutvecklingen varit betydligt mer förmånlig för fastighetsbolagen än för övriga företag.

En av orsakerna till utvecklingen är att regelverket för bankernas utlåning förändrats kraftigt under perioden. Bankerna behöver reservera betydligt mer eget kapital för sin utlåning jämfört med hur det såg ut under 00-talet. Men i de fall låntagarna kan erbjuda säkerheter i form av fastigheter behöver bankerna inte reservera lika mycket kapital.

Svårigheterna för traditionella industriföretag att finansiera sina investeringar måste tas på allvar. Situationen riskerar också att förvärras nu när både en ny bankskatt ska införas och en ytterligare skärpning av kapitaltäckningskraven är på väg.

Skriven avVioleta JuksJohan Kreicbergs
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist