NYHET1 oktober 2018

Ratioforskare: Statligt stöd en ”sockerchock”

Det finns kortsiktiga fördelar med offentliga bidrag och lån till företag men det får inte några långvariga positiva effekter. Den slutsatsen drar forskaren Anders Gustafsson i en ny rapport.

Günter Mårder, vd på Företagarna,

Poängen med en aktiv näringslivspolitik är att företagen ska ges extra hjälp att öka tillväxten och innovationsförmågan. Bland annat finns statliga bidrag och lån från exempelvis Vinnova, Tillväxtverket, Energimyndigheten och Almi som instrument. Frågan om offentligt stöd leder till högre produktivitet, fler jobb och ökad vinst diskuterades på ett seminarium arrangerat av Ratio.

Forskaren och nationalekonomen Anders Gustafsson, anställd av Ratio, försvarade nyligen sin doktorsavhandling där han studerar olika aspekter av svensk näringspolitik. När det gäller statliga bidrag och lån kommer han fram till att de företag som får stöd kan få ökade vinster och högre produktivitet – på kort sikt.

– Stöden skapar en ”sockerchock” snarare än bygger långsiktiga effekter, sa han i sitt anförande.

Anders Gustafsson har noterat att en del företag specialiserat sig på att söka offentliga bidrag, snarare än att producera på marknaden.

– Vissa företag har upp emot 30-40 olika stöd, vi kallar dem därför för ”stödentreprenörer”.

Anders Gustafsson framförde också att han anser att offentliga åtgärder inte är särskilt effektiva. En orsak är att många samhällsproblem helt enkelt är svåra att lösa. För politiker kan det vara viktigare att de framstår som aktiva än att de är effektiva.

Günter Mårder, vd på Företagarna, var en av deltagarna i paneldiskussionen. Han ansåg att näringslivet ibland har en tendens att gnälla för mycket.

– Vi ställer också för långtgående krav, så till slut stänger politikerna bara av öronen. Jag tror på att ta de små stegen. Att vi gemensamt skapar en bild hur ett framtida samhälle kan gestalta sig rent näringspolitiskt. Sedan måste vi jobba i det dagliga och prata om hur vi kan realisera idéer för annars får vi inga förändringar alls, sa han.

Caroline af Ugglas, vice vd vid Svenskt Näringsliv, instämde.

– Jag håller med om det Günter Mårder, säger. Man kan bara inte stå och skrika. Det är viktigt att i det här läget, när politiken är hämmad, att komma fram med konkreta reformförslag. Vi har också under några år tagit fram en reformagenda med konkreta förslag, sa hon.

Arbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist