NSD-Regionverksamhet

Basen i NSD:s verksamhet är verksamheten i de sex regionerna: Södra, Västra, Östra, Stockholm, Bergslagen och Norra.

Varje region leds av en ordförande med stöd av en arbetsgrupp. Regionen anordnar möten om säkerhetsfrågor, vanligtvis både under hösten och våren. Samarbete sker med Svenskt Näringslivs regionkontor.

Södra regionen

Södra regionen

Ordförande

Stefan Greén, stefan.green@tetrapak.com

Svenskt Näringslivs regionkontor i Malmö

Carina Centrén, carina.centren@svensktnaringsliv.se

Västra regionen

Västra regionen

Kontakt

Kristian Ryberg, kristian.ryberg@svensktnaringsliv.se

Ordförande

Åke Söderberg, Göteborgs stad, ake.soderberg@stadshuset.goteborg.se

Svenskt Näringslivs regionkontor

Kontaktperson vakant

Östra regionen

Östra regionen

Ordförande

Benny Krönfeldt, benny.kronfeldt@saabgroup.com

Svenskt Näringslivs regionkontor i Linköping

Johan Gustafsson, johan.gustafsson@svensktnaringsliv.se

Stockholmsregionen

Stockholmsregionen

Ordförande

Peter Lilius, peter.lilius@falcodefendo.se

Bergslagsregionen

Bergslagsregionen

Ordförande

Kimmo Ollila, kimmo.ollila@ica.se

Svenskt Näringslivs regionkontor i Örebro

Karl Hulterström, karl.hulterström@svensktnaringsliv.se

Norra regionen

Norra regionen

Ordförande

Peter Määttä, peter.maatta@skylite.se

Svenskt Näringslivs regionkontor i Luleå

Hans Andersson, hans.andersson@svensktnaringsliv.se

KONTAKTPERSON
Johan Sjöberg
Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist