Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport16 juni 2014

Reformagendan - 17 förslag som förbättrar Sverige

I en föränderlig global värld kan Sverige inte slå sig till ro med de reformer som tidigare genomförts. Därför har Svenskt Näringsliv sedan hösten 2012 drivit projektet Reformagendan.

Syftet har varit att presentera konkreta reformförslag för att stärka företagens konkurrenskraft och för en bra ekonomisk tillväxt. Tidsperspektivet för dessa reformer är kommande mandatperiod.

Totalt har 17 reformer föreslagits varav flera innefattar flera olika delreformer.

Till Reformdagen då detta reformpaket presenteras samlat har förslagen i nedkortad version samlats i skriften – ”17 förslag som förbättrar Sverige”. Förslagen har också sorterats in i fyra större delområden med en kort introduktion. De fyra delområdena är ”Grundläggande förutsättningar för näringslivet”, ”Skattereformer för ökad tillväxt”, ”Bättre matchning av arbetskraften” och ”En effektivare offentlig sektor”.

Skriven avSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist