Webbinarium

Ett utbildningsväsende stärkt av digitalisering – så kan vi tillvarata möjligheterna

juni
23
2021
Endast digitalt deltagande
23 juni 2021, 9:00-10:00

Till följd av coronapandemin övergick landets lärosäten och gymnasieskolor, och på en del håll även högstadiet, till att bedriva undervisning på distans. Omställningen skedde mycket snabbt och någon längre förberedelsetid fanns inte. Pandemin satte hela utbildningsväsendet på prov vad gäller förmågan att nyttja digitaliseringen och uthålligt hålla kvalitet och motivation  på undervisningen.

Om detta fallerar riskerar elever och studenter att lämna utbildningen med bristfälliga kunskaper, vilket riskerar att få negativa effekter på genomströmningen i utbildningsystemet och på anställningsbarheten. Därmed skulle kompetensförsörjningen försämras. I förlängningen påverkar det företagens konkurrenskraft och Sveriges välstånd.

Tillgången till teknik och studiero i hemmet, svårigheten att genomföra undervisning och prov, försämrad elev- och studenthälsa samt bristande digital kompetens bland lärarna är vissa av de problem som identifierats. Ett resurstilldelningssystem som missgynnar livslångt lärande samt misslyckandet att genomföra nationella prov och högskoleprov har kommit upp till ytan under pandemin och är tydliga framtidsutmaningar. Många ser dock möjligheter och pekar på digitaliseringens flexibilitet med hybridlösningar, som kan öka tillgängligheten till utbildning och underlätta möjligheten till fortbildning  och vidareutbildning för yrkesverksamma. Nu har regeringen lämnat besked om återgång till normal undervisning, men vad har vi lärt oss av mer än ett år med distansundervisning och ökad digitalisering?

Välkomna till ett webbinarium den 23:e juni kl. 09:00-10:00, där vi presenterar rapporten ”Ett utbildningsväsende stärkt av digitalisering – så kan vi tillvarata möjligheterna” och diskuterar möjligheterna och fallgroparna med en ökad digitalisering.

Medverkande

Magnus Wallerå
avdelningschef kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
Georgios Sideras
projektkoordinator kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
Gustav Blix
policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
Josefine Fälth
ordförande, Sveriges Elevkårer
Patricia Diaz
doktorand och pedagogisk utvecklare, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Jens Eriksson
chef för grundskolor och gymnasieskolor, Academedia
Caroline Hall
docent, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Ulrika Wallén
policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
Linn Svärd
ordförande, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
Kristina Tegler Jerselius
senior utredare, Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Jenny Sörby
enhetschef Kommunikation, Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh)
Johan Olsson
policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv (Moderator)

OBS! Webbinariet kommer att spelas in och finnas tillgänglig att se i efterhand. Registrera dig för att få länken till inspelningen skickat till din e-post adress.

juni
23
2021
Endast digitalt deltagande
23 juni 2021, 9:00-10:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist