LogoLogo
LogoLogo
Nyhet7 september 2016

Hög tid för högskolan att premiera kvalitet

Den högre utbildningen brottas med allvarliga problem som sjunkande kvalitet och en oförmåga att förbereda studenterna för arbetslivet. Resurserna till högskolan bör därför fördelas utifrån utbildningarnas kvalitet och koppling till arbetsmarknaden, skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert.

Mikaela Almerud
Mikaela Almerud, högskoleexpert på Svenskt Näringsliv.

Sjunkande kvalitet, längre studietider och en oförmåga att förbereda studenterna för arbetslivet är allvarliga problem som den högre utbildningen brottas med. Detta misslyckande beror inte på tillfälligheter eller enstaka misstag, utan har sin grund i ett antal systemfel. Ett av de viktigaste rör resurstilldelningssystemet som premierar kvantitet istället för kvalitet och som inte på något sätt tar hänsyn till utbildningarnas resultat eller koppling till arbetsmarknaden.

Menar Sverige allvar med att konkurrera som kunskapsnation i framtiden är det nödvändigt att en betydande reform av resurstilldelningssystemet för den högre utbildningen kommer till stånd. Detta har aktualiserats ytterligare då vi under hösten implementerar ett nytt kvalitetssäkringssystem som går från att mäta resultat till att se över processer och i vilket hänsyn tas varken till utbildningarnas resultat eller relevans.

Därför är det glädjande att se att frågan om ett nytt resurstilldelningssystem uppmärksammats av Centerpartiet som i Svenska Dagbladet debatterar för behovet av en tydligare styrning av resurser mot ökad kvalitet och koppling till arbetsmarknaden.

Svenskt Näringsliv har tidigare gett förslag på hur man kan utforma ett resurstilldelningssystem som premierar kvalitet framför kvantitet, som ger ekonomiska incitament att förbereda studenterna för arbetsmarknaden och som kan bidra till att lärosätena ökar sin profilering och specialisering.

Hur man utformar de system som bestämmer den högre utbildningens inriktning och prioriteringar är inte en intern akademisk angelägenhet utan handlar ytterst om Sveriges framtid som nation för företagande, jobb och välfärd. Det är hög tid att börja tillämpa det förhållningssättet.

Utbildning
Skriven avMikaela Almerud
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist