Seminarium

Högskolepejl – Högskolestudenters etablering på arbetsmarknaden

sep
15
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
15 september 2023, 9:30-10:30

Sverige har länge utmärkt sig som en liten kunskapsintensiv exportekonomi. Svenska företags förmåga att tillvarata kompetens och skapa ekonomiskt värde av den har varit avgörande för landets tillväxt. Högre utbildning har varit väsentlig för denna utveckling, men numera ser trenden allt mer dyster ut.

Tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt på grund av att det inte finns medarbetare med rätt kompetens att rekrytera samtidigt som 71% av företagen tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personer med en högskoleutbildning. Kompetensbristen hindrar också klimatomställningen idag enligt 60% av branscherna. Utmaningarna att hitta rätt kompetens finns i hela landet, i alla branscher och i alla typer av företag.

När det kommer till högskolans relevans så utgår dimensioneringen i Sverige från studenternas efterfrågan snarare än arbetsmarknadens behov. Det saknas också strukturer för arbetsmarknadsinflytande på systemnivå, vilket begränsar näringslivets möjligheter att påverka dimensionering och innehåll. Detta är kontraproduktivt både för studenterna som får det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och för företagen som har svårt att hitta kompetens.

Därför presenterar Svenskt Näringsliv ”Högskolepejl”, som är ett instrument för att visa olika högskoleutbildningars relevans på arbetsmarknaden. Högskolepejl visar etablering och medianinkomst för olika högskoleutbildningar vid universitet och högskolor ett samt tre år efter examen. Syftet är bland annat att studenter ska kunna göra medvetna val genom att kunna se etablering och medianinkomst för olika utbildningar vid svenska universitet och högskolor.

Välkommen till seminarium fredagen den 15 september kl. 09:30-10:30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Lokal: Projektrummet. OBS! Det finns möjlighet att följa seminariet både på plats eller digitalt. Antal deltagare på plats är begränsat till 50 personer. Frukost serveras från kl. 09:00.

Medverkande

Ana Andric
Näringspolitisk expert, TechSverige
Klara Dryselius
Vice ordförande, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
Ulrik Hoffman
VD, Ungdomsbarometern
Anna Olshäll
Manager External Cooperation and Strategic Projects, Scania
Anders Söderholm
Rektor, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Ulrika Wallén
Policyexpert högskolepolitik, Svenskt Näringsliv
Eino Örnfeldt
Generaldirektör, Universitets- och högskolerådet (UHR)

Moderator

Robert Thorburn
Svenskt Näringsliv
sep
15
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
15 september 2023, 9:30-10:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist