Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport4 oktober 2019

Hur får man de bästa lärarna till de tuffaste skolorna? En rapport om lärarrekryteringen till socialt utsatta skolor.

Att Sverige har en stor brist på utbildade lärare är det i dagsläget få som betvivlar. Värre lär det bli framgent. Dessutom är vissa områden och vissa typer av skolor mer drabbade än andra. Granskningar har exempelvis visat att andelen behöriga och legitimerade lärare är lägre på skolor med ett mindre privilegierat elevunderlag. Annan forskning har funnit att lärarkompetensenär lägre på skolor där en större andel av eleverna är i behov av särskilt stöd. Situationen är såpass allvarlig att varken ökade statsbidrag eller fler karriärtjänster kommer att göra en tillräcklig skillnad, inte ens om åtgärderna slås samman och genomförs samtidigt. I den här rapporten kartläggs situationen för lärarbristen och snedfördelningen av lärarkompetens i Sverige. En avgränsning har gjorts till grundskolan. Även om det finns flera inhemska aspekter som självfallet måste åtgärdas för att säkra kompetensförsörjningen av lärare, som exempelvis i form av förbättrad arbetsmiljö för lärare, så ligger fokus i den här rapporten framför allt på en internationell utblick i syfte att finna exempel på hur andra länder har agerat för att bryta den pedagogiska snedfördelningen.

Skriven avIsak Skogstad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist