Seminarium

Almedalen: Näringslivets roll i totalförsvaret

juni
29
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
29 juni 2023, 9:00-10:10

Det civila och militära försvaret är beroende av näringslivet med alltifrån försörjning av mat och vatten till kritiska reservdelar, teknik och kompetens. Hur kan det offentliga och näringslivet ömsesidigt stärka varandra för ett robust och starkt Sverige som fungerar i så väl fred som vid krig?

Uppbyggnaden av Sveriges totalförsvar är i full gång. Lärdomar finns att hämta från det totalförsvar som vi hade under kalla kriget, men dagens förutsättningar kräver också nya lösningar. Majoriteten av de varor och tjänster som samhället behöver levereras idag av privata aktörer inom näringslivet. Försörjningskedjorna är ofta komplexa och inkluderar många aktörer innan en färdig produkt når dess mottagare. Vårt medlemskap i EU ställer krav på konkurrensfrihet och offentlig upphandling för att säkerställa lika handelsvillkor inom unionen. Det kommande svenska Nato-medlemskapet är ett medlemskap för hela Sverige och inte endast för myndigheter och det offentliga. Vad innebär detta för utvecklingen av totalförsvaret?

Under seminariet kommer företrädare från både näringsliv och det offentliga att diskutera möjligheter och utmaningar med näringslivets roll för ett robustare Sverige. Vilka krav ställer utvecklingen av totalförsvaret på beslutsfattare inom både stat och näringsliv?

Arrangeras tillsammans med Folk och Försvar.

Medverkande

Deltar gör bland andra Överbefälhavare Micael Bydén, Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Nina Jönsson, vd ICA-gruppen, Jan-Olof Jacke, vd för svenskt Näringsliv, och Åsa Sundberg, vd för Teracom.

Jörgen Huitfeldt, chefredaktör för Kvartal, är moderator..

juni
29
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
29 juni 2023, 9:00-10:10
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist