Seminarium

Almedalen:
När arbetskraften inte räcker till

juni
27
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
27 juni 2023, 13:45-14:45

– Hur bibehåller vi välfärd och tillväxt i kompetensbristens Sverige?


Både näringslivet och den offentliga sektorn skriker efter fler medarbetare. Samtidigt behöver fler människor arbeta. När trycket på välfärden ökar, försvaret rustar upp, kriminalvården utökas och företagen investerar finns det inte tillräckligt med kompetens för alla behov. Det offentliga får allt svårare att klara sina åtaganden, och innovation och grön omställning hotas.

Nu samlas de tre stora arbetsgivarorganisationerna på samma scen för en djupdykning i kompetensbristen och ett samtal om hur vi kan bli fler händer och huvuden som gör jobbet.

Arrangeras tillsammans med Arbetsgivarverket och SKR.

Medverkande:

Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv
Anna Falck, förhandlingschef, Arbetsgivarverket
Fredrik Rosengren, rikskronofogde, Kronofogden
Caroline Olsson, chef arbetsgivarpolitik, SKR
Per Widolf, förhandlingschef, Industriarbetsgivarna
Johan Fritz, stadsdirektör, Jönköpings kommun
Bodil Umegård, Sektionschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR
Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv

Jörgen Huitfeldt, chefredaktör för Kvartal, är moderator..

juni
27
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
27 juni 2023, 13:45-14:45
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist