NYHET24 april 2024

”Frågan om påtalandeskyldighet i offentliga upphandlingar måste hanteras”

Påtalandeskyldigheten i offentliga upphandlingar är problematisk, då den lägger ett orimligt stort ansvar på företagen. Regeringen borde därför se över lagstiftningen. Det skriver Emma Dehmer Unevik, vd Stockholms Städsystem AB och ledamot i SME-kommittén, i Altinget.

Emma Dehmer Unevik är vd för Stockholms Städsystem AB, ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté, samt styrelseordförande Almega serviceföretagen. Foto: Privat

”Påtalandeskyldigheten är ett annat problem inom upphandlingar som uppmärksammats mycket på senare tid. Detta innebär att det företag som avser lägga anbud måste påtala brister, fel eller otydligheter i upphandlingsunderlaget i ett mycket tidigt skede i processen, annars förlorar de rätten att senare kunna överklaga beslutet. För stora företag med specialiserade avdelningar för anbud är det mer hanterbart, men för ett litet företag är det en betydande utmaning. Alla vi som suttit och skrivit och räknat fram anbud vet att frågor kan dyka upp under hela processen. Det går sällan att förutse. Men påtalandeskyldigheten kräver att vi ska ha alla frågetecken färdigformulerade direkt.

Dels lägger detta ett orimligt stort ansvar på företagen att fingranska underlagen så snabbt, dels leder det förstås till att färre små företag orkar överpröva upphandlingar som man uppfattar är vinklade. Risken att ännu fler små företag kommer att avstå från att delta i offentliga upphandlingar är därför uppenbar. Likaså ökar risken för korruption. ”

Läs hela Emma Dehmer Uneviks debattartikel i Altinget.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist