SME-kommittén

Svenskt Näringslivs SME-kommitté ska vara rådgivande till styrelsen, verksamhetsstyrelsen och VD i frågor av särskild vikt för små och medelstora företag (SME). SME-företagen bidrar med konkreta exempel på ägarledda företags betydelse i vardaglig verksamhet. Kommitténs uppgift är att stödja Svenskt Näringslivs arbete med att stärka det privata näringslivets konkurrenskraft, en stark privat äganderätt, näringsfrihet och en väl fungerande marknadsekonomi.

Små och medelstora företag, SME, är företag med högst 249 anställda och en årsomsättning om högst 50 miljoner euro. 99,9 procent av alla företag i Sverige, liksom 98 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag tillhör denna kategori. 1,9 miljoner personer var år 2019 anställda i SME, där också fyra av fem nya jobb skapas.

SME är avgörande för hela näringslivet och därmed också för vårt välstånd. Därför är det nödvändigt att ge goda förutsättningar för att kunna äga, driva och utveckla dessa företag. Engagerade ägare ska ses som viktiga samhällsbyggare.

De prioriterade frågorna som SME-kommittén arbetar med uppdateras löpande. För närvarande fokuserar kommittén på stärkt flexibilitet och trygghet, minskat regelkrångel, bättre skatteregler, stävjandet av osund konkurrens, kompetensförsörjning, inre marknaden och handelsavtal, samt brott och trygghet.

Svenskt Näringslivs SME-kommitté består av 36 ledamöter som representerar industri, tjänster, handel/hotell/restaurang, transport och bygg/installation.

Ordförande för SME-kommittén är Marie Svensson.

Möten med politiker

Svenskt Näringslivs SME-kommitté träffar regelbundet politiker för att berätta om deras syn på aktuell näringspolitik i stort och i synnerhet de delar som berör SME-företag.

NYHET — 24 april 2023

”Utbildningar och kompetenser måste bättre matcha jobben”

”Det som är genomgripande i min portfölj är att få svensk yrkesutbildning att fungera bättre. Dessutom måste gymnasieskolans dimensionering spegla arbetsmarknadens behov ännu mer.” Så sade statssekreterare Erik Scheller på SME-kommitténs aprilmöte som hade tema kompetensförsörjning.
NYHET — 4 april 2023

Företags brottsutsatthet behöver prioriteras

Företagens brottsutsatthet behöver synliggöras och tas på större allvar. På SME-kommitténs presidiemöte var Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi inbjuden för att diskutera dessa för företagen så viktiga frågor.
NYHET — 28 februari 2023

Hinder måste undanröjas för handel på den inre marknaden 

Enigheten om att det är viktigt med en förbättrad inre marknad var stor när SME-kommittéledamöter träffade EU-nämndens ordförande Hans Wallmark.
NYHET — 20 februari 2023

Näringsutskottets ordförande om småföretagarpolitiken

Kriminalitet, regelförenkling och kompetensförsörjning. Dessa var tre frågor som stod i fokus när Näringsutskottets ordförande, Tobias Andersson (SD), besökte SME-kommitténs februarimöte.
NYHET — 5 oktober 2022

Ökad samverkan kan stävja kompetensförsörjningsproblem

Samverkan mellan näringsliv och politik lär vara en av de mest framgångsrika lösningarna på växande problem med kompetensförsörjning. Om detta var SME-kommitténs ledamöter eniga med utbildningsutskottens ordförande Gunilla Svantorp (S) och ledamoten i samma utskott, Caroline Helmersson Olsson (S).
NYHET — 21 september 2022

Bra företagsklimat kräver politiskt ledarskap

En kommun med ett bra företagsklimat är en kommun som lyssnar på sina företag, har ett tydligt politiskt ledarskap och vågar ställa frågan hur de kan bli bättre. Det är erfarenheterna från två tidigare kommunalråd från kommuner som länge utmärkt sig för bra betyg från företagare.
NYHET — 8 juli 2022

Fredrik Lundh Sammeli: Otryggheten är en av våra största samhällsutmaningar 

Brott och otrygghet är en viktig fråga för Sveriges företagare och många ser med oro på utvecklingen inom området.  Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i Justitieutskottet, gästade Svenskt Näringslivs SME-kommittés presidiemöte för ett samtal om hur kriminaliteten som drabbar företag kan stävjas.
NYHET — 26 juni 2022

Thorwaldsson: ”Vi lever i en perfekt storm just nu”

Kompetensförsörjning, energi och regelförenkling var i fokus när SME-kommittén träffade näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.
NYHET — 16 mars 2022

”Det känns viktigt att få träffa andra företagare”

Företagare från hela landet samlades i veckan när Svenskt Näringsliv arrangerade Företagardagarna. Överst på agendan stod kriget i Ukraina men även elförsörjningen, brottsligheten och vikten av valfrihet diskuterades.
NYHET — 18 februari 2022

Jimmie Åkesson (SD): ”Det handlar om vilja”

Svenskt Näringslivs SME-kommitté har under en tid bjudit in partiledarna till sina möten för att berätta om deras syn på aktuell näringspolitik i stort och i synnerhet de delar som berör SME-företag. På februarimötet hade turen kommit till Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist