Energisatsning stärker Holmens affär och hållbarhetsarbete  

Skogskoncernen Holmen satsade tidigt på egen elproduktion och kan nu parera de värsta prissmällarna. Energisatsningen har också varit ett storkliv i hållbarhetsarbetet. ”Det är affärsmässigt rätt inriktning att satsa på”, säger Holmens finansdirektör Anders Jernhall. 

Holmens väg till egen energiproduktion är historiskt förankrad. Eftersom bolaget utgår från hela skogens kretslopp har energi alltid varit en naturlig del av verksamheten. Redan på 1950–60-talet användes det vatten som rinner i Holmens ägor för att skapa vattenkraft. 

Holmen har sedan 2008 även arbetat med vindkraft både i egen regi och tillsammans med andra. I dag finns 152 vindkraftverk i drift eller under uppförande på Holmens mark, och på senare år har bolaget även satsat fullt ut på att bli helägare i flera vindkraftsprojekt. 

– När vi för 15 år sedan tittade på möjligheten att integrera vindkraft i vår affärsmodell var det dyrt och ineffektivt. Men för tre år sedan hade produktionskostnaderna dock gått ner tillräckligt för att det skulle bli lönsamt. Att äga vår egen vindkraft gör oss ganska unika. Det är oftast svenska och utländska fonder som går in i vindkraftssatsningar, säger Anders Jernhall. 

Hållbarhetssäkrad affärsstrategi 

Framöver siktar Holmen på att energiaffären ska växa genom uppförande av vindkraft på egen mark. Det ger goda möjligheter för Holmen att vara en del av lösningen för att klara elförsörjningen och den gröna omställningen, säger han. 

– Det här är inget separat hållbarhetsmål utan det är en del av hela affärsstrategin, som i sig är hållbarhetsäkrad. Olika branscher har naturligtvis olika förutsättningar, men ju mer vi arbetar med alla steg i värdekedjan, från att äga skog till att skörda vinden, desto bättre blir det för samhället och de utmaningar som världen står inför men också för vår lönsamhet. Allt är helt sammanflätat. 

Trots säkrad elproduktion drabbas även Holmen av problem i det svenska elsystemet. I takt med nedmonteringen av kärnkraften och begränsningar i överföringskapaciteten i Sveriges elnät, uppstår stora prisskillnader när den el som Holmen producerar i norr ska konsumeras i syd. 

– Det finns en massa el som sitter inlåst i norra Sverige vilket skapar grundläggande interna handelshinder. Vi har påtalat problemet länge. Det är inte förrän nyligen som politikerna har börjat lyssna. Hade man agerat tidigare hade vi inte suttit där idag, säger han. 

Bra kassaflöde 

Även om situationen inte är optimal har Holmen via egen energiproduktion och prissäkringar kunnat hålla nere kostnadstrycket. I delårsrapporten för andra kvartalet uppvisade Holmen, trots stark kostnadsinflation, en rekordhög vinst på 2,1 miljarder kronor. Klart högre jämfört med 0,9 miljarder samma period i fjol. 

– Även om energi är en volatil råvara ger det ett bra kassaflöde över tid. Dels har kostnaden för att bygga gått ner, dels kommer det finnas enorma behov av el i Europa framöver. Då är det affärsmässigt rätt inriktning att satsa på. Det är ett tillväxtområde, säger Anders Jernhall. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist