Everdrones drönare räddar liv

Göteborgsbaserade Everdrone har sedan starten 2017 arbetat för att utveckla teknik och skapa regulatoriska förutsättningar för att använda autonoma drönare inom sjukvård och räddning. Företaget var med och skrev medicinsk historia 2021 när dess drönare levererade en hjärtstartare som bidrog till att rädda en mans liv. Nu har vd:n Mats Sällström siktet inställt på kommersialisering och uppskalning.

När grundaren av hälsoappen Sleep Cycle, Maciej Drejak, fick upp ögonen för möjligheterna med drönare föddes idén till Everdrone. Med målet att använda tekniken för att skapa samhällsnytta och rädda liv utvärderades en lång rad olika tillämpningsområden. 2019 inledde Everdrone ett samarbete med Karolinska Institutet med fokus att genomföra akutleveranser av hjärtstartare med hjälp av drönare.

Inledningsvis lade företaget stora resurser på att utveckla grundteknologin med robusta, autonoma säkerhetsfunktioner och integrerad kamerateknik för att säkerställa att drönaren inte krockar i luftrummet. Efter det följde en regulatorisk fas som visade sig vara mer utmanande än väntat.

– Det finns ingen annan som tillhandahåller de här lösningarna, så vi måste visa att det är genomförbart och säkert trots stora tekniska och regulatoriska utmaningar. Branschen och marknaden är fortfarande omogen och vi har fått anpassa vår verksamhet utifrån hur omvärlden har utvecklats, säger Mats Sällström.

Söker nya användningsområden

Idag har Everdrone 20 anställda och bolagets drönarsystem finns etablerade på fem platser i Västra Götalandsregionen samt i Östersund och Ålborg i Danmark. Sammantaget nås omkring 340 000 människor. I snitt görs cirka 2-4 leveranser av hjärtstartare i veckan på skarpa larm, men för att dra större nytta av drönarna tittar företaget nu på fler möjliga användningsområden.

– I början var det viktigt för oss att fokusera på en tydlig utmaning, vilket också gjorde det lättare att få med sig myndigheter och potentiella kunder. Men det finns mycket större potential i tjänsten än att enbart leverera hjärtstartare. Vi har bland annat testat ett koncept som vi kallar LiveView som går ut på att vi flyger ut när det till exempel inträffar trafikolyckor eller bränder. Då kan våra drönare leverera en snabb lägesbild till larmcentral och polis. Detta kommer att bli en minst lika viktig tjänst i framtiden, säger Mats Sällström.

Utöver nya användningsområden arbetar Everdrone också för att etablera flera nya kommersiella kundkontrakt och utveckla en kommersiell och skalbar affärsmodell. Förutom verksamheten i Sverige och Danmark har Everdrone även pågående etableringsprojekt i Frankrike samt Storbritannien. Mats Sällström ser optimistiskt på framtiden och möjligheten att nå nya marknader.

”Kan inte se en framtid där det här inte finns”

– Jag är övertygad om att den här tekniken kommer att finnas i samhället i fler olika former i framtiden, jag kan inte se en framtid där det här inte finns. Det handlar bara om hur vi tar oss dit och hur affärsmodellerna ser ut. Vår långsiktiga målsättning är att drönartekniken ska finnas överallt, i alla länder och på alla marknader. Blåljusorganisationer och hjärtstopp finns överallt, så tillväxtpotentialen är enorm.

Men trots teknikens stora potential finns det hinder på vägen, framför allt regulatoriska utmaningar.

– Komponenten som saknas idag, och där vi efterlyser större engagemang från politiskt håll, handlar om hur man automatiserar trafikledningen i luftrummet. Det krävs nya regler och tekniska system som möjliggör att drönare kan operera sida vid sida med bemannad luftfart. Här ligger Sverige efter våra grannländer trots att vi har potential att vara världsledande. Givet de samhällsvinster som drönare kan bidra med är det trist att det inte görs mer på området. Initiativ och resurser krävs från politiskt håll för att vår vision ska bli möjlig att genomföra. Om utvecklingen går för långsamt i Sverige så är risken stor att Everdrone och andra drönarbolag fokuserar sin verksamhet på andra marknader, avslutar Mats Sällström.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist