Jan-Olof Jacke: ”Företagen har lösningarna” 

Sverige är mitt uppe i en snabb och omfattande omställning mot ett mer hållbart samhälle. En omställning som drivs framåt av näringslivet. Med rätt förutsättningar kan företagen bidra till att lösa flera av våra stora samhällsutmaningar, säger Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv. 

Foto: Evelina Carborn

Sveriges företag är motorn i klimatomställningen. Nu görs omfattande investeringar i nya innovationer för att minska resursanvändning, bryta fossilberoendet, minska utsläppen och samtidigt stärka vår konkurrenskraft. 

– När jag träffar företagare runt om i landet så möter jag en otrolig kraft och framåtanda. Företagen har lösningarna på vår tids största utmaningar och om de får rätt förutsättningar har vi fantastiska möjligheter. Men Sverige behöver en tillväxtagenda, säger Jan-Olof Jacke. 

Sveriges ekonomi utvecklas svagt jämfört med de flesta andra EU-länder. Arbetslösheten är på historiskt höga nivåer och Sverige har ett stort utanförskap. 

– Behovet av tillväxt och bättre förutsättningar för företagen borde stå högst upp på dagordningen. Så ser det tyvärr inte ut idag. Vi vill se högre ambitioner för att förbättra förutsättningarna för Sveriges företag, säger Jan-Olof Jacke. 

Den svenska politiska debatten behöver i större utsträckning fokusera på reformer som skapar förutsättningar för ökad ekonomisk tillväxt och som stärker den fria företagsamheten. Jan-Olof Jacke lyfter särskilt fram tre områden: att säkra en stabil fossilfri energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser, förbättra företagens långsiktiga kompetensförsörjning, och att verka för frihandel och ett EU som fokuserar på konkurrenskraften. 

– Inom alla dessa områden behövs reformer som kan ta oss tillbaka till tillväxt. Kraften finns i den fria företagsamheten. När företagare ges rätt förutsättningar driver de en positiv utveckling i hela landet, och även globalt. De svenska företagens innovationskraft stärker Sverige och vårt anseende ute i världen, attraherar kompetens och kapital, och bygger vår konkurrenskraft, säger Jan-Olof Jacke. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist