Petroleum- och biodrivmedelsbranschen

Sedan den energirika oljan upptäcktes i slutet av 1800-talet har den drivit utveckling och ekonomisk tillväxt. Olja har en rad användningsområden och kan bland annat raffineras till bensin och fotogen, men används också som råvara i plaster, färg och mediciner. Ungefär 80 procent av olja används till drivmedel för motorfordon, båtar och flyg. (1) Det rådande osäkra geopolitiska läget gör det svårt att prognosticera efterfrågan på olja, men enligt OPEC kommer efterfrågan att öka globalt fram till 2035 för att därefter stagnera.2 Enligt IEA:s prognos kommer efterfrågan på biodrivmedel att öka med 20 procent fram till 2027. (3)

Sveriges petroleum- och biodrivmedelsbransch är världsledande när det kommer till effektivisering och att ersätta fossila drivmedel med förnybara drivmedel i produktionen.Foto: Jan-Otto
Petroleum- och biodrivmedelsbranschens koldioxidutsläpp ska minska med 70 procent senast 2030.

Så bidrar industrin till den gröna omställningen

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen har tagit viktiga initiativ inom dessa områden:

 • Sågspån blir förnybar diesel och bensin. På Pyrocells anläggning i Gävle samarbetar sågverket Setra Kastet och Preem för att ta fram icke-fossil pyrolysolja från skogens restprodukter, som grenar, rötter och sågspån. I processen hettas produkterna snabbt upp till en hög temperatur och materialet förångas och kondenseras till vätska. Resultatet blir pyrolysolja som omvandlas till förnybar bensin och diesel vid Preems raffinaderi i Lysekil. Målet är att Pyrocells anläggning ska producera cirka 25 000 ton pyrolysolja per år, motsvarande 17 900 bilars årsförbrukning.
 • Minskade utsläpp från samhällskritisk tillverkning. Företaget Nynas i Nynäshamn framställer bitumen, ett bindemedel i asfalt och därmed en förutsättning för svensk infrastruktur. Genom att installera nya naturgaseldade värmeugnar med bättre verkningsgrad har företaget både ökat energieffektiviteten och minskat klimatavtrycket. Ugnarna beräknas minska koldioxidutsläpp från bitumen-produktion med 34 procent och utsläppen av kväve- och svaveloxider med 80 procent.4
 • Kraftiga utsläppsminskningar i Lysekil. Preem moderniserar Synsat-anläggningen vid raffinaderiet i Lysekil med målet att öka kapaciteten och bli Skandinaviens största producent av förnybara drivmedel. Ombyggnationen bedöms minska utsläppen i hela värdekedjan med mellan 1,2–1,7 miljoner ton koldioxid per år, där den största minskningen väntas inom vägtrafiken.

Vad har petroleum- och biodrivmedelsbranschen för klimatpåverkan?

Olja är ett fossilt bränsle med stor negativ påverkan på miljön. När olja förbränns, till exempel för att producera värme i ett värmeverk eller driva en bil, bildas avgaser som skadar miljön och bidrar till växthuseffekten. Även om Sverige inte utvinner olja står petroleum- och biodrivmedelsbranschen för 50 procent av landets samlade utsläpp av växthusgaser. Näringens produktions- och distributionsrelaterade utsläpp motsvarar cirka 10 procent av de samlade utsläppen från drivmedelsanvändning. Cirka 90 procent av klimatpåverkan uppstår vid användningen av oljebaserade produkter.5

Branschens klimatmål

Petroleum- och biodrivmedelsbranschens koldioxidutsläpp ska minska med 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Till dess ska branschens egna verksamheter i form av depåer och stationer vara klimatneutrala och drivas med förnybar el. Femton år senare, 2045, ska slutmålet om en klimatneutral konkurrenskraft inom petroleum- och drivmedelsindustrin vara uppnått.6

Sveriges petroleum- och biodrivmedelsbransch är världsledande när det kommer till effektivisering och att ersätta fossila drivmedel med förnybara drivmedel i produktionen.7 Sverige är en ledande producent av etanol med hög kvalitet. Etanolen produceras framför allt av grödor och matrester.8 Med omfattande tillgång på skog och grödor har Sverige stor potential i Europa att tillverka biodrivmedel.9

Industrin har stora förhoppningar på ny teknik som möjliggör infångning av koldioxid. För etanolproducenterna är ambitionen att få på plats fullskaliga CCS-anläggningar vid raffinaderierna. Det gäller även CCU, ”carbon capture and utilization” som innebär att koldioxid i framtiden kommer kunna återanvändas inom framför allt industrin.

Fotnoter

 1. 1.
  Drivkraft Sverige (2023), ”Miljöutveckling”
 2. 2.
  OPEC (2022), World Oil Outlook 2045
 3. 3.
  IEA (2023), “Bioenergy”
 4. 4.
  Nynas (2021), ”Nynas investerar för tryggad produktion och bättre miljö”
 5. 5.
  Fossilfritt Sverige & Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (2020), Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft: Petroleum- och biodrivmedelsbranschen
 6. 6.
  Fossilfritt Sverige & Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (2020), Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft: Petroleum- och biodrivmedelsbranschen
 7. 7.
  Fossilfritt Sverige & Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (2020), Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft: Petroleum- och biodrivmedelsbranschen
 8. 8.
  Fossilfritt Sverige & Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (2020), Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft: Petroleum- och biodrivmedelsbranschen
 9. 9.
  2030-sekretariatet (2018), Utvecklingen på biodrivmedelsområdet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist