Skogsindustrin

Nästan tre fjärdedelar av Sverige täcks av skog och tillsammans med järn- och kopparmalm var exporten av timmer en viktig anledning till vår starka industriella och ekonomiska utveckling. Idag är Sverige världens fjärde största exportör av massa, papper och sågade trävaror.  

Skogsindustrin har flera klimatmål – från forskning och innovation till branschens egna arbetssätt samt användningsområden för skogsprodukter. Foto: Marcus Lindstrom

Skogen spelar även en stor roll i samhällets omställning till en mer hållbar ekonomi. Skogsmarkerna binder kol vilket är positivt för klimatet. Ett ökat byggande i trä har också stora klimatfördelar då trä kan ersätta ändliga råvaror och minska energianvändning.

Svensk skogsnäring har en samlad positiv klimateffekt om 94 miljoner ton koldioxid varje år.

Så bidrar industrin till den gröna omställningen

Under de senaste åren har företagen i skogsindustrin tagit viktiga initiativ inom dessa områden: 

 • Världens första biometanolanläggning i Mönsterås. Övergång från fossila bränslen till biodrivmedel har gjort det lättare för stora delar av industrin att minska sitt klimatavtryck. Skogskoncernen Södra invigde i början av 2020 världens första biometanolanläggning. Anläggningen, som använder sig av råmetanol som uppstår vid tillverkningsprocessen i Södras massabruk, producerar årligen 5 250 ton biometanol.1 
 • Nytt bioraffinaderi i Göteborg. SCA och St1 satsar på ett nytt bioraffinaderi i Göteborg. Anläggningen ska producera både förnybar HVO-diesel och biojetbränsle, med en total kapacitet för 200 000 ton biodrivmedel. Den tallolja som används är en biprodukt från produktionen av kemisk pappersmassa från SCAs bruk i Östrand, Obbola och Munksund. Raffinaderiet förväntas kunna tas i drift våren 2023.2 

Vad har skogsnäringen för klimatpåverkan?

Skogsnäringens egna fossila utsläpp motsvarar 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter CO2e/år. Näringens samlade klimateffekt är dock positiv, då de trävaror, fiberbaserade produkter och förnybar energi som industrin förädlar reducerar fossilanvändningen.  

Skogen producerar bioenergi som motsvarar 30 procent av energianvändningen i Sverige och en stor del av den används inom de egna industrierna. Samtidigt byggs kolförrådet i skogen ständigt upp, framför allt genom att mängden växande träd ökar. Den totala och positiva klimateffekten av svensk skogsnäring beräknas vara 94 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är mer än dubbelt så högt som Sveriges totala rapporterade utsläpp.3 

Näringens klimatmål

Skogsindustrin har flera klimatmål – från forskning och innovation till branschens egna arbetssätt samt användningsområden för skogsprodukter. År 2030 ska tre mål nås: 1) marknaden för träprodukter ska öka och minst 50 procent av alla nya bostäder byggs med trästomme, 2) ökade investeringar från näringsliv och samhälle i forskning, innovation och demonstrationsanläggningar, samt 3) inga fossilfria drivmedel används i arbetsmaskiner i skogsindustrin eller i skogsbruket. Utöver detta har skogsnäringen som mål att dess samlade klimatnytta och bidrag till ett fossilfritt samhälle ska öka till år 2045.4 

Fotnoter

 1. 1.
  Södra (2020), ”Södra först i världen med fossilfri biometanol” 
 2. 2.
  SCA (2021),” SCA and St1 enter joint venture to produce and develop liquid biofuels” 
 3. 3.
  Skogsindustrierna (2022), Svensk skogsnärings klimateffekt 
 4. 4.
  Fossilfritt Sverige & Skogsindustrierna (2018), Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Skogsnäringen 
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist