Svensk Plaståtervinning ger plasten nytt liv 

Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala är redan idag Europas största och effektivaste anläggning för sortering av plastförpackningar. Företagets nya satsning ”Site Zero” som invigs nästa år kommer att bli världens största och skapa förutsättningar för återvinning av alla plastförpackningar från svenska hushåll och cirkulära plastflöden.  

Varje år sätts omkring 200 000 ton plastförpackningar på den svenska marknaden. Ungefär hälften hamnar i hushållssoporna som sedan går till förbränning. Av materialet som samlas in är återvinningsgraden låg, omkring 36 procent. Plast är ett av de materialslag som har lägst insamlingsgrad och materialåtervinningen har historiskt sett varit låg, men utvecklingen går i rätt riktning. Återvinningen av plastförpackningar från svenska hushåll ökade med 17 procent mellan åren 2021–2022 och Svensk Plaståtervinning driver utvecklingen framåt.  

Företagets verksamhet utgår från förpackningsförordningen och producentansvaret som infördes 1994 av den dåvarande regeringen. Producentansvar innebär att företaget som sätter en plastförpackning på den svenska marknaden också ansvarar för att se till att den samlas in och återvinns. För att möta det nya kravet gick näringslivet samman och Svensk Plaståtervinning ägs idag av Plastbranschens Informationsråd, Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. 

Till en början skickades en stor del av plastförpackningarna som samlades in i Sverige till återvinning utomlands, men sedan insåg bolagets ägare att detta borde skötas inom Sverige. Sedan 2019 driver Svensk Plaståtervinning Europas största anläggning för sortering och återvinning av plastförpackningar, med en kapacitet på upp till 120 000 ton plastförpackningar per år. 

”Högt ställda klimatmål”

– Tack vare helautomatiserad teknik kan vi sortera med maximal precision och högsta kvalitet, vilket säkerställer att så mycket som möjligt kan återvinnas och användas igen i nya plastprodukter. Vi ägs av våra kunder och mitt uppdrag är att de ska kunna uppfylla producentansvaret och nå sina högt ställda klimatmål, säger Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning.  

2021 togs beslutet att uppgradera den befintliga anläggningen och just nu pågår färdigställandet i Motala av världens största och modernaste plaståtervinningsanläggning – Site Zero. 

– Med Site Zero skapar vi förutsättningar för att återvinna alla våra producentkunders plastförpackningar. Redan idag kan vi sortera ut fem sorters plaster för separat återvinning och i den nya anläggningen kommer vi kunna sortera tolv – ingen annan i världen är ens i närheten av det. Vår vision är att alla plastförpackningar ska återvinnas och Site Zero är ett steg på vägen mot att nå den visionen, säger Mattias Philipsson.   

Han ser ljust på framtiden för plaståtervinning i Sverige och upplever ett stort engagemang från bolagets kunder, men ser också ett behov av ökad kunskap. 

– Ambitionsnivån hos våra kunder är väldigt hög, men det finns också en brist på kunskap vilket är en anledning till att vi inte kommit längre med plaståtervinning. I Sverige har vi fantastiska förutsättningar för att vara ett gott exempel och inspirera och visa andra att det går att göra plast till en del av den cirkulära ekonomin. 

Oreglerad marknad

När det kommer till utmaningar för företaget och politikens roll att skapa förutsättningar menar han att det finns en del kvar att göra.  

– Den största utmaningen är att vår marknad är väldigt oreglerad. Det saknas transparens och lagstiftningen på området är klen. Vi försöker vara en föregångare och vara så transparenta som möjligt, men det är helt på frivillig basis. Avfallsbranschen brottas tyvärr också med en del oseriösa aktörer. Vi välkomnar konkurrens, men det ska ske på schyssta villkor. Därför behöver politiken införa hårdare krav och reglering på vår marknad, särskilt kring vad som räknas som återvinning, avslutar Mattias Philipsson. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist