”Svensk teknikindustri är ständigt en del av samhällsbygget i hela världen”

Teknikföretagens 4300 medlemsföretag står för en tredjedel av Sveriges totala export. Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen, är stolt över det stora avtryck som den svenska teknikindustrin gjort internationellt. Han säger att de globala hållbarhetsutmaningarna är teknikindustrins hemmaplan – och ser öppenhet för arbetskraftsinvandring och att attrahera utländsk talang som självklarheter för teknikindustrin. 

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation vars medlemsföretag utvecklar varor och tjänster i världsklass, med försäljning som nästan uteslutande sker i global konkurrens.  

“Den svenska teknikindustrin är ständigt en del av samhällsbygget i hela världen. Samtidigt som våra företag löser många av vår tids största utmaningar, skapar de tillväxt och välstånd här i Sverige”, säger Klas Wåhlberg. 

Vilka samhällsutmaningar är teknikindustrin en del av lösningen på? 

”De globala hållbarhetsutmaningarna är teknikindustrins hemmaplan. Det gäller både klimatet och hållbarhet i bredare bemärkelse, som det sammanfattas i FN:s globala hållbarhetsmål. Genom Sveriges mycket stora export i relation till landets blygsamma storlek gör vi stor skillnad. Den innovation som svenska företag skapar hamnar omedelbart i en mängd länder och 78 procent av industrins förädlingsvärde är export. Att vara med och lösa stora samhällsutmaningar som biodiversitet, vattentillgång, klimatförändringar, fattigdom, hälsa och utbildning är vardag för stora delar av den svenska teknikindustrin.” 

Vad skulle du önska att politiken gjorde för att förbättra företagsklimatet i Sverige?

”Vi och andra aktörer tvingas idag lägga alldeles för mycket tid på att ta död på reformer och strukturgrepp som kväver Sveriges innovationskraft – som tillståndsprocesser, kompetensförsörjning, infrastruktur, elförsörjning och grundläggande näringsvillkor. Vad gäller tillstånd behöver vi återigen bli ett av de bästa länderna på att kombinera stenhårda miljökrav med investeringsvilja. Idag klarar vi inte av att göra rätt avvägningar mellan ingrepp och betydelse, och tillståndsprocesserna tar för lång tid. Vad gäller kompetensförsörjningen är tillgången till teknisk kompetens helt avgörande för företags möjlighet att växa och investera i Sverige. Öppenhet mot arbetskraftsinvandring och att aktivt locka utländsk kompetens är därför självklart för teknikindustrin.” 

Vad behövs för att stärka den svenska teknikindustrins konkurrenskraft? 

”Kompetensfrågan är verkligen avgörande. I Sverige kan vi få ut mycket mer av vårt utbildningssystem på alla nivåer. Vi måste lyfta ingenjörsutbildningar som snabbt leder till produktiva arbeten inom industrin på fler sätt. Till exempel behöver vi få fram fler behöriga tekniklärare tidigare i utbildningssystemet och precis som i övriga Europa satsa hårt på utbildningarna inom STEM-ämnena: vetenskap, teknologi, ingenjörskap och matematik.”

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist