Techbranschen

Ny teknik och digitalisering är avgörande möjliggörare i den gröna omställningen. Techbranschen utvecklar och effektiviserar enskilda tjänster – ibland hela sektorer – och driver framväxten av helt ny innovation.

Med hjälp av tech kan koldioxidintensiva verksamheter och processer ersättas med mer hållbara lösningar, tjänster och produkter (1). De senaste tio åren har streaming och delningstjänster förändrat etablerade branscher och under pandemin bidrog distansundervisning, distansarbete och digital vård både till att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter och till minskad klimatpåverkan.

När efterfrågan på allt från processorkraft till molnlagring ökar och allt fler i världen använder internet kräver det både mer råvaror och el. Enligt studier bedöms techsektorn redan stå för mellan två2 och fyra3 procent av de totala koldioxidutsläppen globalt.
Foto: jacoblund
Techsektorn kan genom digitalisering av andra sektorer minska de totala utsläppen av växthusgaser med upp till 15 procent till år 2030.

Så bidrar industrin till den gröna omställningen

Under de senaste åren har techföretagen tagit viktiga initiativ inom dessa områden:

 • Sensorer minskar elförbrukningen. Stora industrianläggningar kräver stora resurser. Kodningsföretaget Prototyp, Chalmers och Stora Enso har skapat en lösning för att effektivisera tillverkningen av förpackningsmaterial på Skoghalls bruk. Genom att addera sensorer i olika delar av tillverkningsprocessen och visualisera datan i en webbapp ska Skoghalls bruk kunna minska elförbrukningen med mellan 25–50 GWh årligen, motsvarande 3–5 procent av brukets årsförbrukning eller 2000–4000 normalvillors årliga elanvändning.
 • Teknik möjliggör klimatarbete i realtid. Fastigheter står för en betydande del av elförbrukningen. TietoEvry har tillsammans med Vasa Elektriska, Wärtsilä, Committed och den finländska staden Vasa utvecklat en teknik som automatiskt samlar in och visualiserar data över utsläpp från elförbrukning, uppvärmning och transporter och vilken klimateffekt olika åtgärder kan medföra. Därmed kan fastighetsägare börja styra klimatarbetet i realtid.

Vad har techbranschen för klimatpåverkan?

När efterfrågan på allt från processorkraft till molnlagring ökar och allt fler i världen använder internet kräver det både mer råvaror och el. Enligt studier bedöms techsektorn redan stå för mellan två2 och fyra3 procent av de totala koldioxidutsläppen globalt.

I Sverige kommer merparten av techbranschens egengenererade utsläpp från tillverkning, transport och användning av i första hand datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Enligt en studie från KTH uppstår 70 procent av IT-sektorns utsläpp i Sverige, inräknat produkter som tillverkats utomlands och sedan transporterats till Sverige, i tillverkningsfasen.4

Branschens klimatmål

Den el som krävs för att driva verksamheter, från datacenter till nätverkstjänster, måste vara fossilfri. Det kräver i sin tur ett kontinuerligt arbete för ökad energieffektivitet. Svenska datacenter tillhör redan de mest energieffektiva i världen och är betydligt mer energieffektiva än EU-genomsnittet.5 Flera stora svenska aktörer har också åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp, till exempel genom att verksamheten ska drivas med 100 procent förnybar energi och reservkraftsgeneratorer ska drivas med miljödiesel som har ett betydligt lägre koldioxidutsläpp än traditionell diesel.

Trots att ökad efterfrågan på mobil datatrafik krävt en omfattande utbyggnad av mobilnäten sker parallellt också en snabb energieffektivisering av infrastrukturen. Teknikutvecklingen gör att 5G tros vara 10–20 gånger mer energieffektivt än 4G redan år 2025–2030.6 Utbyggnaden och användningen av 5G är en viktig del i att accelerera klimatinsatserna och kan minska de globala utsläppen med 15 procent.7

Utöver att effektivisera energianvändningen och minska utsläppen krävs även ökad cirkularitet. Genom att återanvända en bärbar dator kan i genomsnitt 280 kg koldioxidutsläpp undvikas jämfört med att köpa en ny.8 Med 520 kg uteblivna koldioxidutsläpp ger återanvändning av en datorskärm en nästan dubbelt så stor besparing. Om alla smartphones i EU fick ytterligare ett år på sin livslängd skulle det spara motsvarande 2,1 miljoner ton CO2 till år 2030.9

Fotnoter

 1. 1.
  Till exempel maskininlärning och artificiell intelligens, 5G och sensorteknik samt automation och optimering.
 2. 2.
  Europeiska kommissionen (2020) Supporting the Green Transition
 3. 3.
  Widdicks, Kelly mfl (2020), “The climate impact of ICT: A review of estimates, trends and regulations”. Lancaster University
 4. 4.
  Huber, Bernhard (2014), Svenska it-sektorns klimatpåverkan kartlagd. KTH
 5. 5.
  Energieffektiviteten i datacenter mäts genom beräkningsmetoden PUE, som står för Power Usage Effectiveness. PUE-talet fås genom en uträkning som dividerar den totala mängden energi som tillförs ett datacenter med mängden energi som används för att driva utrustningen i det.
 6. 6.
  Radar Ecosystem Specialists (2020), Datacenter i Sverige 2020–2025
 7. 7.
  Ekholm, Börje & Rockström, Johan (2019),”Digital technology can cut global emissions by 15%. Here’s how”, World Economic Forum
 8. 8.
  Svenska Miljöinstitutet (2020), Produktdatabaser: Klimatfördelar med återbruk av IT produkter samt metod för databasskapande
 9. 9.
  Europeiska kommissionen (2020) Supporting the Green Transition
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist