”Tjänsteföretagen är ett fundament för Sveriges välfärd och tillväxt”

Det senaste decenniet har 9 av 10 jobb skapats inom tjänstesektorn. Det är mot den bakgrunden som Ann Öberg, vd på Almega, benämner tjänsteföretagen som “Sveriges jobb- och tillväxtmotor”. Kompetensbristen är ett akut hot mot branschen, samtidigt som stelbenta regelverk och ideologiska skygglappar hämmar tjänsteföretagens möjligheter att lösa vår tids största utmaningar. När Almega får välja ett medskick till politiken är det att ge tjänsteföretagen bättre förutsättningar för att framtidssäkra Sverige. 

Ann Öberg, vd för Almega

Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn och representerar över 11 000 företag i ett 60-tal olika branscher. Tillsammans sysselsätter medlemsföretagen över en halv miljon medarbetare. Tjänstesektorn finns i hela samhället och det finns en stor bredd i både kunskapsintensiva tjänster och ingångsjobb som får fler att ta klivet in på arbetsmarknaden, säger Ann Öberg, vd för Almega.  

Vilka samhällsutmaningar är tjänstesektorn en del av lösningen på?

“Tjänstesektorn är en jobb- och tillväxtmotor som har lösningen på många samhällsutmaningar. Den bidrar till ökad integration, en hållbar omställning och rätt förutsättningar för framtidens arbetsliv.” 

Vad skulle du önska att politiken gjorde för att förbättra företagsklimatet i Sverige?

“Politikerna får inte glömma bort vilka det är som skapar välstånd. Tjänstesektorn måste ges bättre förutsättningar för att framtidssäkra Sverige i termer av kompetensförsörjning, bättre fungerande marknader och stärkta drivkrafter för jobb och företagande. Den globala konkurrensen blir allt hårdare och då får svenska tjänsteföretag inte hämmas av stelbenta regelverk eller ideologiska skygglappar. Kompetensbristen är ett akut problem – det måste bli enklare och mer lönsamt att både anställa och att arbeta.” 

Vad behövs för att stärka Sveriges konkurrenskraft?

Den svenska konkurrenskraften hänger på långsiktiga och okomplicerade regler, minskade kostnader och kompetenshöjande satsningar. Sedan måste det bli lättare att attrahera internationella talanger.”

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist