Vattenfall satsar på ny kärnkraft  

Sverige hakar på i världens race mot ny kärnkraft. Vattenfall utreder möjligheten att bygga två småskaliga kärnkraftverk, SMR, vid Ringhals för att kunna möta det ökade behovet av el i framtiden när industrin ställer om och transportsektorn fasar ut fossila bränslen. 

”Det är dags att sluta ställa kraftslag mot varandra. Den väderberoende kraften behöver balanseras upp med planerbar kraft. Det gäller att se elsystemet som en helhet”, säger Desirée Comstedt, affärsutvecklingschef för kärnkraft på Vattenfall.

Ringhals, som har stängt två av totalt fyra reaktorer på senare år, kan alltså bli platsen där den nya tidens kärnkraft tar sin början i Sverige. Men än så länge är frågan i utredningsstadiet. Förstudien ska pågå i ungefär 1,5 år och analysera förutsättningar när det gäller platsfrågor, lokalisering, fastighet, logistik, ekonomi och konstruktion. Om investeringen sedan får grönt ljus kan de första minireaktorerna stå klara runt år 2030, säger Desirée Comstedt, affärsutvecklingschef för kärnkraft på Vattenfall och ansvarig för förstudien. 

– Vi kommer att titta på businesscaset, lönsamheten och om vi vill ha en SMR i vår portfölj på Vattenfall. Vi kommer att behöva alla fossilfria kraftslag som finns till hands och där kan SMR vara en del av pusslet. 

Vad blir de största hindren? 

– Först och främst behöver vi ha föreskrifter på plats som tillåter den här nya tekniken, men här har regeringen gett Strålskyddsmyndigheten i uppdrag att se över vilka föreskrifter som behöver utredas. Vad gäller förstudien finns det inga lagar som hindrar nybyggnation på sajten Ringhals, säger Desirée Comstedt. 

Trots utmaningarna ser Vattenfall stora möjligheter med framtidens minireaktorer. 

– Fördelen med minireaktorerna är att man kan seriekoppla flera i drift på samma ställe. Det är det som är tanken, så att man får storskalfördelar och får upp lönsamheten, säger hon och fortsätter: 

– Det är dags att sluta ställa kraftslag mot varandra. Vi behöver alla fossilfria kraftslag som står till buds. Det börjar fler och fler inse, vilket är positivt. Den väderberoende kraften behöver balanseras upp med planerbar kraft. Det gäller att se elsystemet som en total helhet. 

Politiskt stöd krävs 

Desirée Comstedt konstaterar att det också måste finnas en politisk vilja att stötta utvecklingen. Hon är därför positiv till att regeringen nyligen öppnade för att diskutera ny kärnkraft som ett inslag i den framtida energimixen och att myndigheter har fått i uppdrag att utreda vilka föreskrifter som behövs.  

– Politiskt stöd är jätteviktigt när det handlar om långsiktiga investeringsbeslut som sträcker sig över betydligt längre perioder än en mandatperiod. Det krävs brett stöd över blockgränserna. 

Hon återkommer till framtidens elbehov, som experter spår kommer att fördubblas till år 2045. Från idag fram till 2030 förväntas elanvändningen öka från 140 till 184 TWh. Här har SMR möjlighet att bidra till energibehovet. 

– En SMR har en kapacitet på 300 MW, de reaktorer som Vattenfall driver vid Forsmark och Ringhals i dag har var och en effekt på i genomsnitt omkring 1 100 MW, säger Desirée Comstedt. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist