Bygg- och anläggningssektorn

Bostadsbehovet i Sverige är stort och växande, samtidigt som det i flera av landets kommuner saknas möjligheter att möta efterfrågan.1 För bygg- och anläggningssektorn är utmaningen att bygga bostäder som har en lång livslängd och låg energiförbrukning.

Genom att digitalisera planerings- och projekteringsfasen kan stora utsläpp undvikas. Foto: Halfpoint
2045 ska byggsektorn ha netto noll utsläpp av växthusgaser.

Så bidrar sektorn till den gröna omställningen  

Företagen i bygg- och anläggningssektorn har tagit klimatinitiativ inom dessa områden: 

 • Eldriven pålkran ger minskade utsläpp. Cirka 15 procent av en byggnad eller anläggnings klimatavtryck uppstår under uppförandefasen. Att övergå till elektrifierade maskiner kan ge stora utsläppsminskningar. Företaget JM testade 2022 världens enda eldrivna pålkran i grundningsarbetet av ett byggnadsprojekt i Norrköping, där användningen av den eldrivna pålkranen minskade koldioxidutsläppen med 95 procent.2  
 • Nya möjligheter med återbruk. Byggmaterial som betong, stål och tegel kan återanvändas. Skanska har tagit fram en ny standard för att förenkla cirkulering av stål och Akademiska hus uppskattar att återbruk av installationer, betongelement och fasadmaterial i två av deras fastigheter gett klimatnytta om över 100 ton koldioxidekvivalenter.3 
 • Medvetna val tidigt i byggprocessen minskar utsläppen. Genom att digitalisera planerings- och projekteringsfasen kan stora utsläpp undvikas. Sweco har utvecklat tjänsten C3 Carbon Cost Compass som är ett digitalt beräkningsverktyg med direkt koppling till en 3D-modell som ger möjligheten att se vilken klimatpåverkan olika materialval och materialsammansättningar kan förväntas få.4 

Vad har bygg- och anläggningssektorn för klimatpåverkan? 

Bygg- och anläggningssektorns utsläpp motsvarar 20 procent av Sveriges totala utsläpp. I dessa utsläpp ingår även produktion och transport som sköts av andra branscher. Importen av varor bidrar enligt uppskattningar till ytterligare 6,1 miljoner ton utsläpp utomlands. Av de samlade utsläppen (inhemska och import) står fastighetsförvaltningen, det vill säga renovering, om- och tillbyggnationer och övrig fastighetsförvaltning, för 55 procent av utsläppen. Uppvärmning uppgår till 25 procent och nybyggnation 20 procent.5  

Sektorns klimatmål 

Bygg- och anläggningssektorns klimatfärdplan är en bred skildring och omfattar verksamhet från tillverkning av material till drift av och förvaltning av fastigheter. Därför innehåller färdplanen också flera delmål. Till 2025 ska utsläppen av växthusgaser visa en tydligt minskande trend. Tio år senare, 2035, ska utsläppen av växthusgaser ha minskat med 50 procent jämfört med 2015, för att sedan 2040 ha minskat med 75 procent. Sektorn har som mål att 2045 ha netto noll utsläpp av växthusgaser.6 

Det finns många aspekter av byggnations- och förvaltningsprocessen som kan bidra till omställningen, så som förändrad råvarusammansättning, elektrifiering av produktions- och transportprocesser och ökad användning av förnybara bränslen i produktions- och transportprocesser. 

Fotnoter

 1. 1.
  Boverket (2023), ”Läget på bostadsmarknaden i riket” 
 2. 2.
  JM (2022), ”JM har testat världsunik eldriven pålkran för att minska utsläpp” 
 3. 3.
  Fossilfritt Sverige & Byggföretagen (2018), Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft: Bygg- och anläggningsbranschen 
 4. 4.
  TechSverige (2022), Hållbar Tech 
 5. 5.
  Boverket (2023), ”Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn” 
 6. 6.
  Fossilfritt Sverige & Byggföretagen (2018), Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft: Bygg- och anläggningsbranschen 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist