Gruvnäringen ställer om – Boliden i framkant

I över 90 år har svenska Boliden utvecklat gruvnäringen och metallindustrin genom innovation, samarbete och kunskap. Idag är bolaget branschledande i Norden inom hållbar produktion av metaller – i hela produktionskedjan.

Metallindustrin har historiskt sett varit starkt miljöbelastande, med stora utsläpp från både brytning och produktion i resten av förädlingskedjan. Att ställa om en etablerad och tung gruvnäring är därför inget lättvänt skepp. Boliden är en föregångare i sin bransch, med målet att vara klimatneutralt till 2050 genom att producera metaller med lågt CO2-avtryck. Bland annat har Boliden tagit fram Low-Carbon Copper med ett koldioxidavtryck på lägre än 1,5 kg CO2 per kg koppar, jämfört med det globala genomsnittet på 4,1.

– Som en stor aktör vill vi dra vårt strå till stacken och vara en föregångare i branschens hållbara omställning. Som ett traditionellt gruvbolag börjar mycket för oss just i gruvan, där vi bland annat bytt ut en stor del av våra dieselfordon mot elfordon. Vi tar också stort ansvar utanför gruvan genom att exempelvis ta hand om våra övriga utsläpp och utveckla vårt slutförvar. Vi arbetar för att effektivisera och förbättra processerna i hela verksamheten och vill komma ifrån fossilt över lag, inte minst när det gäller transporter, säger Daniel Peltonen, affärsområdeschef för Smältverk på Boliden.

Samtidigt som Boliden ställer om den egna verksamheten är en viktig del i företagets hållbarhetsarbete att också bidra till omställningen av branschen – och närliggande branscher – i stort. Nära samarbeten med aktörer som Sandvik, Epiroc och ABB bidrar till effektivare produkter och processer för alla inblandade, och med engagemang i branschorganisationer för bland annat zink och nickel bidrar Boliden till att föra samman kompetenser och kunskap. Dessutom är Boliden transparenta och delar beräkningssätt och erfarenheter med företag inom gruvnäringen.

– Idag finns ingen standard för hur man mäter CO2 för metaller. Därför är många gruvföretag och andra industrikollegor intresserade av en dialog. Genom att vara transparenta med våra beräkningsmodeller hoppas vi kunna hjälpa andra företag i deras hållbarhetsarbete. Men här hoppas vi att lagstiftningen snart kommer i kapp med en branschstandard, säger Daniel Peltonen.

Samtidigt som Boliden arbetar aktivt för att ställa om sin verksamhet och branschen i stort, är den marknad som köper Bolidens produkter fortfarande omogen sett till hållbarhet. För många handlar omställning enbart om direkta utsläpp i den egna verksamheten. Men råvaror som köps in är minst lika viktiga – inte minst metaller.

– Vi arbetar mycket med att ta fram metaller med lågt CO2-avtryck, som vår Low-Carbon Copper eller zink med lågt klimatavtryck som omfattar 18 procent av Bolidens totala zinkproduktion. Samtidigt är efterfrågan på den här typen av produkter fortfarande relativt låg – man får komma ihåg att det är stora företag som ska ställa om sina produktioner till nya typer av material. Vi förväntar oss dock en ketchupeffekt i takt med att allt fler stora aktörer, som BMW, Volkswagen och Volvo, har börjat specificera krav på metaller de använder. Branschen kommer tvingas att ställa om och i stället för att bli överraskade av förändringen väljer vi att ligga i framkant, säger Sven Hjelmstedt, försäljningschef på Boliden.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist