Jan-Olof Jacke: ”Företagen har lösningarna”

Sverige har goda förutsättningar att ta ett globalt ledarskap inom den gröna omställningen. Samtidigt behöver Sverige komma till rätta med ett antal växande problem som hotar vår långsiktiga konkurrenskraft. Det menar Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.

Foto: Kate Gabor

– En av de största utmaningarna för många företag är att hitta rätt kompetens. Det handlar dels om att Sverige behöver underlätta för världens talanger att komma hit och bidra. Men vi behöver också förbättra vårt utbildningssystem. Vi skulle behöva satsa på att höja kvaliteten inom grundskola, högskola och universitet för att bygga konkurrenskraft för framtiden, det är viktigt för företag i alla storlekar och branscher, säger Jan-Olof Jacke.

Han nämner Finland som ett föregångsland. Där lanserades redan 2017 ett omfattande åtgärdsprogram för att attrahera och behålla internationell kompetens. Programmet innefattar jobbintegration av internationell kompetens, konkreta rekryteringsstöd och ett snabbspår hos Migrationsverket.

Ett annat viktigt område för företagens långsiktiga konkurrenskraft är enligt Jan-Olof Jacke energiförsörjningen, att säkra utbyggnaden av mer fossilfri elproduktion.

– Sverige behöver investera kraftigt i utbyggd el-infrastruktur – från produktion till transmission. Företagen behöver en robust och pålitlig fossilfri elproduktion, till konkurrenskraftiga priser, som klarar de kommande decenniernas kraftigt ökade elanvändning.

Samtidigt som företagen har svårt att hitta rätt kompetens står alltför många i Sverige utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten är den fjärde högsta i EU, efter krisdrabbade länder som Spanien, Grekland och Italien. Jan-Olof Jacke lyfter betydelsen av att stärka drivkrafter för fler i jobb.

– En stor utmaning är fortfarande de höga kostnaderna för att anställa. Med lägre skatt på arbetsinkomster, sänkta marginalskatter och sänkta arbetsgivaravgifter för alla som är 26 år eller yngre, samt lansering av etableringsjobben, kan fler människor få en egen försörjning och antalet arbetade timmar öka, säger han.

Jan-Olof Jacke ser risker för Sverige om politiken blir för kortsiktig.

– Risken är att man från politikens håll missar viktiga tillväxtmöjligheter för att man är fokuserad på alltför kortsiktig och krishanterande politik. Sverige har i grunden stora möjligheter, men vi behöver skapa ännu bättre villkor för företagandet i Sverige.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist