Sågspån ska minska bilutsläpp med 90 procent 

Träindustriföretaget Setra har tillsammans med Preem startat ett bolag som ska revolutionera fordonsmarknaden. Genom att producera bioolja från sågspån räknar de med att minska drivmedelsutsläppen med 90 procent. ”Vi har fått mycket respons från bland annat USA, Asien och Centraleuropa”, säger Pontus Friberg på nystartade Pyrocell. 

Bolaget Pyrocell producerar bioolja ur sågspån med målet att hjälpa transportsektorn att minska sina fossila utsläpp. Bolaget ägs gemensamt av Setra och Preem där träindustriföretaget Setra har sågspån, och Preem har raffinaderier och tankstationer. 

Pontus Friberg är styrelseordförande i Pyrocell och riskmanager i Setrakoncernen. Han berättar att idéen till Pyrocell föddes 2016 efter att han hade hört talas om ett företag i Holland som använde sig av en teknik som omvandlade biomassa till bioolja. 

– Vi tittade på hur vi skulle kunna säkra avsättningen och öka värdet på restprodukter från sågverken. Pyrocells anläggning och teknik bygger på att vi tar rått sågspån direkt från sågverket, vilket torkas ned till låg fukthalt för att sedan processas i vad som kallas snabb pyrolys, berättar Pontus Friberg. 

Upphettad sågspån

Pyrolys innebär att sågspånet upphettas i en syrefattig miljö, övergår till ångfas för att sedan kondenseras till en bioolja. 

– Ur sågspån skapas pyrolysoljan, en bioolja. Den oljan säljer Pyrocell till Preem som använder den i sitt raffinaderi i Lysekil där man samprocessar biooljan med fossil olja. Man kan alltså använda sig av befintlig raffinaderi-infrastruktur och blanda in fossilfri olja för att öka andelen förnybart i bensin och diesel, fortsätter Pontus Friberg. 

2018 slog sig Preem och Setra ihop för att starta Pyrocell. Bolaget har sin fabrik i Gävle, vägg i vägg med Setras sågverk Kastet. 

– Vi äger bolaget tillsammans och vi har knutit ihop råvara, produktion och försäljning. Det är en fantastisk värdekedja från svensk skog till integrering i existerande raffinaderi – och är världens första integrerade anläggning för pyrolysolja till drivmedelsproduktion. 

Potential för ökad produktion

Idén till Pyrocell är driven ur transportsektorns behov av att reducera sina koldioxidutsläpp. Pyrocell kan producera cirka 25 000 ton pyrolysolja per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av drivmedel för mellan 15 000 - 20 000 personbilar. Det innebär enligt Pyrocells beräkningar en utsläppsminskning på upp till 90 procent jämfört med traditionella drivmedel. Och det finns potential för ökad produktion. 

– Setra och Preem är bolag av olika karaktär, men vi hittade varandra och det har visat sig vara en väldigt bra matchning. Vi har dessutom möjligheten att bygga fler anläggningar och öka produktionen då det finns väldigt stor potential för restprodukter från skogen i Sverige. 

Pontus Friberg konstaterar att det finns ett stort intresse för den här typen av satsningar och teknik, både i Sverige och globalt. 

– Vi har fått mycket respons från bland annat USA, Asien och Centraleuropa. Det är många som är intresserade av att konvertera biomassa till drivmedel och Pyrocell ligger därför i linje med vad många vill göra just nu.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist