SCA tar vara på hela skogen 

Att skapa största möjliga värde i och från skogen är SCA:s enkla hållbarhetsidé. Skogen har en avgörande roll i omställningen från fossilt till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Här ligger svensk skogsindustri i framkant – men politiken behöver skapa långsiktiga förutsättningar och stabila spelregler för att svenskt skogsbruk ska kunna fortsätta stå starkt i den stenhårda internationella konkurrensen.  

– Vår idé är enkel: att skapa största möjliga värde i och från skogen genom förnybara produkter och en resurseffektiv värdekedja, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef för SCA.

SCA grundades i Sundsvall år 1929 av den framstående ingenjören och företagsledaren Ivar Kreuger. I dag har skogsbolaget cirka 3500 anställda och verksamheter i flera länder, med fokus på fem affärsområden: skog, trä, containerboard, massa och förnybar energi. Hans Djurberg, hållbarhetschef för SCA, lyfter fram hur hållbarhetsarbetet genomsyrar all verksamhet i skogsindustrin.

– Vår idé är enkel: att skapa största möjliga värde i och från skogen genom förnybara produkter och en resurseffektiv värdekedja. Med ett aktivt och hållbart skogsbruk och en effektiv industri och logistik skapar vi produkter som möjliggör utfasning av fossila produkter och material. Vi tar vara på hela trädet för att maximera värdeskapandet och minimera slöseriet, berättar han. 

Skogen kan lösa vår tids största utmaning 

Klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar. Hans Djurberg säger att världen behöver ställa om till en mer cirkulär och biobaserad ekonomi – som inte bygger sin existens på fossila produkter och material. SCA etablerade 2019 en klimatmodell, där betydelsen av skogen och skogens produkter tydliggörs. 

– Det är svårt att förstå proportionerna av skogsnäringens klimatnytta, den är och har varit enorm. De senaste 30 åren har lagret av kol i svenska skogar och i träprodukter ökat med 1,4 miljarder ton CO2e – det är kol som man lyckats ta bort från atmosfären. Det kan jämföras med Sveriges totala utsläpp som är cirka 50 miljoner ton per år. 

Med skogsbruket skapar SCA nya produkter som kan fasa ut fossila produkter och material. Genom att ta vara på hela trädet och hitta värdefulla produkter från dess alla delar minskar även slöseriet. Hans Djurberg berättar att det finns en uppsjö av spännande produkter, men betonar vikten av att ta hand om restprodukter och restströmmar som sedan kan bli till biobränslen. Genom att ersätta fossila råvaror och produkter uppgår den totala klimatnyttan från skogen i Sverige till över 90 miljoner ton CO2e de senaste 30 åren. 
  – Vår industri är redan 96 procent fossilfri, men vi strävar mot att bli helt fossilfria och uppnå målen för Agenda 2030. Skogen har en avgörande roll i omställningen till en biobaserad ekonomi, och SCA är Europas största privata skogsägare. Det vi gör i hela vår värdekedja får stor betydelse för klimatet, säger han. 

Politiken kan bidra till att öka konkurrenskraften 

 När Hans Djurberg vänder sig till Sveriges politiker efterfrågar han långsiktiga förutsättningar och stabila spelregler för det svenska skogsbruket. Det gäller inte minst på EU-nivå i frågor som rör den europeiska gröna given och EU:s klimatpaket “Fit for 55”. 

– Industrin står redo. Men politiken behöver skapa de bästa förutsättningarna för omställningen, med stabila spelregler och en långsiktig politik som inte faller undan för kortsiktigt röstfiskande. Exempelvis när det gäller biobaserade bränslen, incitament för förnybar energi – som exempelvis vindkraft - och investeringar i nödvändig infrastruktur och ström för elektrifiering, säger han. 

Ur ett internationellt perspektiv är konkurrensen stenhård. Samtidigt har svensk skogsindustri goda förutsättningar att fortsätta hävda sig, enligt Hans Djurberg. Han säger att ett viktigt konkurrensmedel är att den svenska skogsindustrin lyckas maximera nyttan och skapa mer värde från varje träd. 

– EU försöker ställa om hela unionen och då är det viktigt att vi som verkar inom den får förutsättningar att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det behövs en helhetssyn på skogen utifrån dess roll i en cirkulär och biobaserad ekonomi, avslutar han. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist