Susanna Campbell: “Sverige och EU måste vässa konkurrenskraften”

Internationella investerare ser Sverige som en attraktiv marknad med ledarskap i den gröna omställningen. Som investerare och aktiv i flera styrelser ser Susanna Campbell att USA:s omfattande klimatsatsningar blir en avgörande utmaning för Europas konkurrenskraft. Här behöver både Sverige och EU agera snabbt och offensivt för att inte förlora viktiga investeringar och arbetstillfällen.

Susanna CampbellFoto: OLA JACOBSEN


I samband med internationella kvinnodagen utsåg Dagens industri Susanna Campbell till en av näringslivets mäktigaste kvinnor. Det är inte första gången. Under lång tid har hon omnämnts på motsvarande listor, med anledning av sina tunga meriter och centrala positioner i flera av Sveriges största och mest innovativa bolag. I dag ägnar hon mest tid åt sina aktiva uppdrag i Kinnevik, Northvolt, Indutrade, Network of Design och H2 Green Steel.

– Jag fokuserar mycket på uppskalning av bolag med hållbarhet och omställning som affärsidé. När det kommer till grön omställning har Sverige flera styrkor som väcker nyfikenhet och intresse hos internationella investerare. Vårt gröna elsystem, att hållbarhet är djupt förankrat i svenskt företagande på många håll och vår entreprenörsanda är stora konkurrensfördelar, säger hon.

EU måste kliva fram i dragkampen mot USA

Vid årsskiftet trädde USA:s omfattande klimatpaket, Inflation Reduction Act (IRA), i kraft. Lagstiftningen syftar till att stimulera den gröna omställningen genom massiva ekonomiska subventioner till företag och konsumenter på den amerikanska marknaden. Susanna Campbell ser flera risker för Europa med hur villkoren för de amerikanska statsstöden missgynnar utländsk produktion och internationell handel.

– USA har genom IRA skapat ekonomiska incitament för företag inom den gröna omställningen att etablera sig och flytta sin produktion till den amerikanska marknaden. Sverige och EU behöver vässa konkurrenskraften, annars riskerar vi att förlora viktiga investeringar och arbetstillfällen, säger hon.

Hon ser också en fara i att statsstöden kan leda till en kapprustning mellan olika länder, där man tävlar i att överträffa varandra genom generösa subventioner som snedvrider marknaden, vilket skulle kunna missgynna ett litet land som Sverige. Därför menar hon att det är viktigt att EU-länderna synkroniserar sina åtgärder och kliver fram gemensamt.

– Här måste Sverige och EU vara snabbfotade. Nu gäller det att ge tydliga besked och fatta nödvändiga beslut för att inte förlora alltför mycket mot andra regioner och tappa de viktiga investeringar som görs här och nu. Företag måste fatta företagsekonomiskt rationella beslut och politikerna måste skapa rätt förutsättningar och inse att bolagen agerar på en global marknad, säger hon.

Energi och kompetens avgörande för svensk konkurrenskraft

Susanna Campbell anser att möjligheterna skulle vara enorma om Sverige lyckas locka mer kapital och fler investeringar till landet. Här måste politiken riva hinder och skapa rätt förutsättningar för svenska företag på en global marknad.

– Lokalt behöver svenska politiker se till att vårt fossilfria energisystem byggs ut och att processerna för exempelvis vindkraftsutbyggnaden snabbas på. Vår inhemska gröna energi är en enorm och tydlig konkurrensfördel. Utöver det skriker branschen efter kompetens, så både arbetskraftsinvandring och kompetensutveckling är viktiga faktorer för många svenska företag. Sverige är inte en isolerad enhet, vi är en del av en internationell kontext och flertalet bolag agerar på en global marknad med allt vad det innebär. Det får inte glömmas bort, säger hon.

Svenska företag har en avgörande roll för att lösa vår tids största utmaningar, även på global nivå. Susanna Campbell menar att klimatutmaningarna är ett av de tydligaste exemplen på hur svenska företag får stor påverkan och blir en viktig spelare internationellt.

– Att våra svenska företag ligger i framkant i klimatfrågorna handlar ju inte om välgörenhet. Vi har visat att det med grönt fokus går att bygga framgångsrika, stora och lönsamma bolag som växer. Företagen har bevisat sig och satt Sverige på investerarnas karta, avslutar hon.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist