Sweco formar en grönare värld 

Som teknikkonsulter och arkitekter med kunder inom många branscher är Swecos experter med och formar hela samhället för framtiden. Hållbarhetsperspektivet är centralt och den gröna omställningen genomsyrar hela verksamheten. Med över 100 000 uppdrag per år i Europa och resten av världen blir företagets gröna avtryck världsomfattande.  

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco Sverige. Foto: Anna Thorbjornsson

På Sweco har arkitekter och ingenjörer arbetat nära tillsammans sedan 1958. Att ligga steget före och förbereda samhällen för kommande behov och utmaningar har alltid varit kärnan i verksamheten. Idag är Sweco Europas ledande arkitektur- och teknikkonsultföretag, med 20 000 anställda och över 100 000 uppdrag per år i Europa och resten av världen. 

Ann-Louise Lökholm Klasson är vd för Sweco Sverige och lyfter att den gröna omställningen genomsyrar hela verksamheten. Oavsett roll inom bolaget är hållbarhet viktigt. Genom Swecos inriktning mot arkitektur, byggnader, miljö, energi, industri, infrastruktur och digitalisering bidrar medarbetarna till att forma omgivningen och påverka samhället i en rad olika avseenden. 
  – Det är inte ens 2500 dagar kvar till år 2030. Hastigheten som krävs för den gröna omställningen är en utmaning i sig, eftersom det ställer krav och aktualiserar målkonflikter. Här har vi på Sweco mycket kompetens och kan bistå i att skapa hållbara företag och cirkulära samhällen, berättar hon. 

Energi, tillstånd och kompetens avgörande 

Ann-Louise Lökholm Klasson ser flera utmaningar för samhällsbyggnadsbranschen som riskerar att bromsa den gröna omställningen. Hon lyfter tillgången till ren energi, effektivare tillståndsprocesser och kompetensförsörjning som några av de mest avgörande frågorna för att branschen inte ska tappa fart. 

– Även digitalisering är en viktig del för att klara den gröna omställningen. Sverige ligger redan bra till inom innovation, men vi behöver säkerställa att vi också är framgångsrika när det gäller tech-kompetens. En annan viktig fråga för oss är att få in klimatkrav i offentliga upphandlingar, fortsätter hon. 

Sweco tog nyligen fram en rapport med nio förslag för effektivare tillståndsprocesser. 

– Vi genomför cirka 400 tillståndsprocesser årligen och har därmed en bred bild av vilka problem som finns. Våra förslag handlar om hur man ska hantera målkonflikter, förbättra samordningen, digitalisera samt effektivisera hanteringen mellan olika parter. Vi behöver lyfta blicken och se holistiskt på frågorna, säger Ann-Louise Lökholm Klasson. 

För att fortsätta vara ett föregångsland i den gröna omställningen behöver Sverige bli bättre på att attrahera kompetens och locka nya investeringar. 

–Vi behöver tydliga spelregler för investeringar i den hållbara omställningen. Det är inte en mandatperiodsfråga. Politiken behöver skapa överenskommelser för att säkra tillgången till grön energi och att uppbyggnaden går snabbt, säger hon. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist