Transportsektorn

Sveriges geografi och stora avstånd behöver omfattande transporter. Transportsektorn binder ihop landet och spelar en central roll i allt från handel till byggande och industri. Hela 80 procent av allt gods som transporteras inom landets gränser fraktas med lastbil. Åkerinäringen omsätter 160 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 4 procent av Sveriges BNP. (1)

Transport med tunga lastbilar utgör 7 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser och står för cirka 25 procent av Sveriges samlade energianvändning.Foto: shaunl
Utsläppen från tunga lastbilar ska minska med 70 procent till 2030

Så bidrar industrin till den gröna omställningen  

Inspirerande initiativ från företagen i åkerinäringen: 

 • Minskade utsläpp med vätgasdrivna lastbilar. Fraktföretaget Maserfrakts målsättning är att enbart erbjuda fossilfria transporter år 2030. Företaget tankar lastbilarna med förnybar diesel och vid årsskiftet 2023 togs två vätgasdrivna tunga lastbilar i drift. Räckvidden för 64-tonsekipagen från tillverkaren Hyzon är mellan 65 och 70 mil. Investeringen, tillsammans med en ny vätgasstation på företagets område i Borlänge, beräknas minska koldioxidutsläppen med 1 530 ton per år.2 
 • Svenska elektriska lastbilar ritar om logistiksystemet. Teknikföretaget Einride har på kort tid skapat en av Europas största flottor av elektriska lastbilar och etablerades nyligen på den amerikanska marknaden. Einrides logistiksystem med automation, självkörande lastbilar, AI och maskininlärning skapar effektivare gods- och logistikhantering. Jämfört med konventionella dieseltankade lastbilar innebär Einrides elektriska fordon en minskning av koldioxidutsläpp med i genomsnitt 95 procent.  
 • Svenska företag bygger ny europeisk infrastruktur. Scania, Volvo och Daimler har tillsammans tagit initiativ till ett system av laddstolpar som ska bli den största laddinfrastrukturinvesteringen i branschen för tunga lastbilar i Europa. Laddstationerna ska finnas vid och i närheten av motorvägar och logistikcenter i Europa och kommer vara tillgängliga för alla tunga kommersiella fordon i Europa.3 

Vad har transportsektorn för klimatpåverkan? 

Transport med tunga lastbilar utgör 7 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser och står för cirka 25 procent av Sveriges samlade energianvändning.4 Tillsammans står den tunga och lätta lastbilstrafiken för omkring 30 procent av transportsektorns utsläpp.5 Vägtrafiken står för 93,5 procent av transporternas energianvändning.6 

Sektorns klimatmål 

Lastbilstransporter drivs i regel med fossila bränslen. Det görs bland annat försök att effektivisera fordonens motorer, men för att åstadkomma en rejäl minskning av klimatpåverkan krävs nya energikällor och tillhörande infrastruktur. 

Koldioxidutsläppen från tung lastbilstrafik i Sverige ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Slutmålet är att all inrikes lastbilstrafik ska vara fossilfri 2045.7 

Fotnoter

 1. 1.
  Sveriges Åkeriföretag (2023), ”Om åkerinäringen” 
 2. 2.
  Energigas Sverige (2022), ”Vätgas hjälper transportjätte att ställa om” 
 3. 3.
  Volvo (2022), “Volvokoncernen, Daimler Truck och Traton Group startar samriskföretag för laddinfrastruktur i Europa” 
 4. 4.
  Fossilfritt Sverige & Sveriges Åkeriföretag (2018), Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft: Åkerinäringen (2022) 
 5. 5.
  Ekonomifakta (2023), Växthusgaser från transporter” 
 6. 6.
  Fossilfritt Sverige & Sveriges Åkeriföretag (2018), Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft: Åkerinäringen (2022)  
 7. 7.
  Fossilfritt Sverige & Sveriges Åkeriföretag (2018), Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft: Åkerinäringen (2022) 
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist