NYHET11 januari 2019

Ny nämnd tar över ansvaret för redovisningstillsynen

Ett nytt självregleringsorgan ska granska svenska börsbolags års- och koncernredovisningar. ”Svenskt Näringsliv har drivit frågan under lång tid. Därför är Finansinspektionens beslut mycket glädjande”, säger vice vd Caroline af Ugglas.

Anne Wigart är styrelseledamot i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Finansinspektionen har beslutat att delegera övervakningen av regelbunden finansiell information till Nämnden för svensk redovisningstillsyn, ett nytt självregleringsorgan under Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Det innebär att Nämnden för svensk redovisningstillsyn fått uppgiften att granska att svenska börsbolags års- och koncernredovisningar samt halvårsrapporter har upprättats och offentliggjorts i enlighet med gällande regelverk. Vid behov får nämnden uppmana bolag att rätta sin redovisning.

– Svenskt Näringsliv har som en av huvudmännen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden länge drivit frågan att redovisningstillsynen ska delegeras till ett självregleringsorgan i föreningens regi. Finansinspektionens beslut är därför mycket glädjande, säger Caroline af Ugglas, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är en paraplyorganisation inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet. Syftet är att skapa och upprätthålla förtroendet bland såväl svenska som utländska marknadsaktörer samt åstadkomma en väl fungerande och sund värdepappersmarknad med goda förutsättningar för noterade bolag, investerare och övriga intressenter. Riksdagen och Finansinspektionen har sedan tidigare valt att delegera viss myndighetsutövning och normgivning till självregleringen, bland annat till Aktiemarknadsnämnden och Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

– Att Finansinspektionen nu beslutat att delegera även redovisningstillsynen till ett självregleringsorgan under Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden visar på det starka förtroende som finns för den svenska självregleringen och dess bidrag till en sund och effektiv värdepappersmarknad, säger Anne Wigart, Svenskt Näringslivs styrelseledamot i Föreningen.

ekonomi
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist