Seminarium

Reformer för stärkt konkurrenskraft – en reformagenda för nästa mandatperiod

juli
04

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
Hamngatan 3, Visby
Svenskt Näringslivs trädgård
Öppna karta
4 juli 2022, 9:30-10:30

Den ekonomiska politiken har under flera mandatperioder varit kortsiktig och 1990-talets större strukturreformer har lyst med sin frånvaro. Samtidigt har svensk ekonomi många större strukturella problem som berör företagens kompetensförsörjning, konkurrenskraftiga skatter, kommande finansiella svårigheter i den offentliga verksamheten på grund av demografin och företagens möjligheter att växa i en hårdnande internationell konkurrens, för att nämna några exempel. Svenskt Näringsliv har därför skisserat en reformagenda med strukturreformer för nästa mandatperiod.

Ett välmående näringsliv är grundförutsättningen för både vårt allmänna välstånd och för den offentliga ekonomin. Men svensk ekonomi brottas med en rad strukturella problem som försämrar företagens konkurrenskraft. Företagen har svårt att rekrytera, det finns uppenbara problem på arbetsmarknaden, den offentliga sektorn står inför stora finansiella utmaningar som riskerar att driva upp redan höga skatter, regelbördan är alltjämt belastande för näringslivet och det finns skatter som försvårar konkurrenskraften - för att nämna några exempel.

Dessutom står vi inför en grön omställning som ytterligare kräver politiska insatser för att ta tillvara näringslivets potential att lösa den uppgiften. Men den ekonomiska politiken har de senaste tre mandatperioderna varit kortsiktig och de stora strukturreformerna har lyst med sin frånvaro. Svenskt Näringsliv har med utgångspunkt i stärkt konkurrenskraft prioriterat ett antal reformområden - som är avgörande för vår konkurrenskraft - för nästa mandatperiod. Denna reformagenda kommer att presenteras på seminariet.

Medverkar gör bland andra

Elisabeth Svantesson
ekonomisk-politisk talesperson (M)
Mikael Damberg
Finansminister (S)
Özge Öner
forskare i nationalekonomi vid University of Cambridge
Jan-Olof Jacke
vd Svenskt Näringsliv
Sven-Olov Daunfeldt
chefekonom Svenskt Näringsliv

Jörgen Huitfeldt modererar.

juli
04

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
Hamngatan 3, Visby
Svenskt Näringslivs trädgård
Öppna karta
4 juli 2022, 9:30-10:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist