Seminarium

Teknik, pengar och behov finns. Det är politik för omställning som saknas.

juli
03
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
3 juli 2022, 17:00-18:00

Näringslivet måste få förutsättningar för att realisera den omställning som måste ske. En av de viktigaste delarna för att omställningen ska lyckas handlar om tillgången på fossilfri el. Viljan att investera i elproduktion för klimatomställning finns men räcker politiken till?

Den stora globala klimatnytta som det svenska näringslivet bidrar med idag kan bli ännu större. Det finns en stark vilja att ställa om men det handlar om stora investeringar, långa planeringshorisonter och genomförandetider. Det gör att det är helt avgörande att det finns förutsägbarhet och långsiktighet från politikens sida. Ska näringslivet kunna realisera den omställning man nu planerar för – med hundratals miljarder i investeringar bara i Sverige – så måste förutsättningarna vara de rätta.

Elanvändningen kommer troligen att mer än fördubblas på mindre än 25 år – en gigantisk utmaning. Näringslivet vill ställa om och pengarna finns men arbetet med att skapa rätt förutsättningar saktas ned av politiken. Det brådskar med att lösa frågan kring den framtida, fossilfria elproduktionen. 

Vi behöver nu en politik för att möjliggöra klimatomställningen i näringslivet – en politik som skapar förutsättningar för ny, fossilfri elproduktion vilket är grunden för klimatomställningen.

Medverkar gör bland andra

Annika Strandhäll
klimat- och miljöminister (S)
Carl-Oskar Bohlin
energipolitisk talesperson (M)
Christina Båge Friborg
hållbarhetsdirektör SSAB
Desirée Comstedt
chef för affärsutveckling kärnkraft Vattenfall
Jan-Olof Jacke
vd Svenskt Näringsliv
Marie Trogstam
avdelningschef Hållbarhet och Infrastruktur
Marie Knutsen Öy
ansvarig för energipolicy, Svenskt Näringsliv

Jörgen Huitfeldt modererar.

juli
03
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
3 juli 2022, 17:00-18:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist